nieuws

wetenschap 3TU Bouw op de Bouwbeurs

bouwbreed

De bouwfaculteiten van de drie technische universiteiten hebben zich verenigd in de 3TU Bouw. De bouwhoogleraren willen onderzoek gaan doen voor de toekomst van de maatschappij, de gebouwde omgeving en de bouwsector. Want de gebouwde omgeving moet als een handschoen passen om de samenleving.

De drie technische universiteiten (3TU’s) werken niet als concurrenten, maar in gezamenlijkheid. De draai naar de maatschappij is voor veel TU-onderzoekers een ferme stap: niet langer kijken ze alleen naar hun specialisme, maar in overleg met de marktpartijen doen zij onderzoek met de toekomst van de bouw in het vizier. In totaal gaat het om een tachtigtal hoogleraren die ongeveer 300 promovendi aansturen (vierjarige onderzoekers). Dit is uitgewerkt in een masterplan voor 3TU Bouw onderzoek, samengevat in de brochure ‘Bridging the gap’, te lezen op de website van het 3TU Speerpunt Bouw (www.speerpuntbouw.nl). Op dezelfde website is ook het ‘3TU.Bouw Leerstoelenboek’ te downloaden waarop de 80 hoogleraren met de omschrijving van hun leerstoelen zijn vermeld.

Binnen die groep van tachtig zijn er tien hoogleraren in acht leerstoelen die zich speciaal bezig houden met bouwproducten. Ze hebben een gespreide belangstelling: van materialen (Jos Brouwers, Wim Poelman), via elementen, componenten en systemen (Jos Lichtenberg, Chris Geurts, Mick Eekhout, Arjan van Timmeren, Ulrich Knaack) naar gebouwen als technische assemblages (Thijs Asselbergs en Patrick Teuffel) en productmanagement (Joop Halman). Ze richten zich tot de toeleverende industrie voor de bouw en willen samen met de industrie aan toekomstgerichte productontwikkeling doen.

Het is de bedoeling dat de bouwindustrie onder leiding van NVTB-voorzitter Rinus Platschorre (en anderen) in gesprek met hen komt en dat er brainstormsessies worden georganiseerd in het Bouwhuis te Zoetermeer om de toekomst van de bouwindustrie tegemoet te treden. Op de Bouwbeurs staan twee stands van 3TU Bouw: Concept House Prototype en Solar Decathlon. De 3TU Bouw (product) hoogleraren lopen ook in het wild rond op de beurs. Overigens zullen er ook samenwerkingen met hbo, TNO en andere onderzoeksinstellingen worden aangegaan: de toekomst is immers van ons allen.

Prof. Mick Eekhout

Directeur Octatube International en hoogleraar TU Delftwww.3tu.nl

Reageer op dit artikel