nieuws

Tekort woningen Noord-Holland

bouwbreed Premium

Noord-Holland heeft nog steeds een tekort aan woningen, hoewel er de laatste jaren veel is bijgebouwd. Dit blijkt uit de Monitor Woningbouw 2010 van de provincie Noord-Holland. “Bouwen blijft nodig”, concludeert Sascha Baggerman, gedeputeerde Wonen.

De monitor laat zien dat het aantal woningen in Noord-Holland met meer dan 11.000 per jaar is toegenomen. Toch heeft Noord-Holland nog steeds te maken met een tekort aan woningen. Dit komt doordat de vraag net zo hard is toegenomen, vooral in het zuiden van de provincie. In 2007 en 2008 daalde het woningtekort in Noord-Holland. In 2009 en in 2010 werd dat tekort niet verder ingelopen. Het heeft zich gestabiliseerd rond de 30.000 woningen. “We zien een toename van het aantal huishoudens in Noord-Holland. Om te voorkomen dat het tekort aan woningen weer oploopt, blijft woningbouw noodzakelijk. Voldoende aanbod van woningen verbetert de doorstroming op de woningmarkt”, concludeert Sascha Baggerman, gedeputeerde Wonen.

“Mensen willen wel verhuizen, maar velen doen het nu niet. Een betere doorstroming op de woningmarkt kan kopers toch over de streep trekken. Als de doorstroming niet verbetert, worden we als provincie op de lange termijn minder interessant als vestigingsplaats voor (internationale) bedrijven. Dan komt onze concurrentiepositie onder druk te staan en daarmee ook de economische potentie van Noord-Holland.”

Het gaat volgens Baggerman niet alleen om voldoende aanbod van woningen: “Het gaat ook om de kwaliteit van woningen. Het aanbod is vaak niet voldoende afgestemd op de vraag van de consument. Er is een tekort aan betaalbare woningen, vooral voor de doorstromers in de grote stad en senioren in het noorden van de provincie. De woonconsument van vandaag neemt geen genoegen meer met zomaar een woning. Hij stelt steeds meer kwaliteitseisen, niet alleen aan de woning zelf, maar ook aan de locatie en de woonomgeving.”

Noord-Holland inventariseerde samen met de Stadsregio Amsterdam gemeentelijke bouwplannen. Waar in voorgaande jaren het aantal plannen jaarlijks toenam, is nu een flinke afname te zien, vooral in Noord-Holland Zuid. Gemeenten lijken vooral geen nieuwe plannen meer te ontwikkelen. Potentiële plannen worden afgeblazen. Toch liggen er tot 2025 voldoende plannen op de plank.

Noord-Hollandse gemeenten verwachten tot 2014 veel minder woningen op te leveren dan in voorgaande jaren. Veel plannen zijn doorgeschoven naar 2015-2019.

Reageer op dit artikel