nieuws

‘Tegenvallers blijven DIVV achtervolgen’

bouwbreed

Financiële missers en niet gehaalde planningen zullen de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV) van de gemeente Amsterdam voor onbepaalde tijd achtervolgen. Dat schrijft Eric Wiebes, wethouder verkeer, vervoer en luchtkwaliteit in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. “Er zullen vast nog tegenvallers in tijd en geld gemeld moeten worden”, constateert de wethouder naar aanleiding […]

Financiële missers en niet gehaalde planningen zullen de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV) van de gemeente Amsterdam voor onbepaalde tijd achtervolgen. Dat schrijft Eric Wiebes, wethouder verkeer, vervoer en luchtkwaliteit in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad.

“Er zullen vast nog tegenvallers in tijd en geld gemeld moeten worden”, constateert de wethouder naar aanleiding van de conclusies uit het onderzoek Werk in uitvoering.

Het rapport, dat donderdag verscheen, wijst uit dat de DIVV ernstig tekortschiet. Van de aanbesteedde infraprojecten haalt gemiddeld 60 procent de planning niet, terwijl 15 procent van de projecten meer dan de helft duurder uitpakt dan was gecalculeerd. “Waar het college naar toe werkt is dat deze risico’s beter ingeschat en beheerst worden”, schrijft Wiebes aan de gemeenteraad. Om nieuwe tegenvallers zoveel mogelijk het hoofd te bieden, zullen burgemeester en wethouders erop toezien dat de DIVV meer grip krijgt op projecten die momenteel worden uitgevoerd. De directeur van DIVV heeft opdracht gekregen half maart een verbeterplan in te leveren.

Ondanks de vernietigende conclusies van het onderzoeksteam, geleid door de voormalige Ballast Nedam topman René Kottman, toont Wiebes begrip voor de positie van de gewraakte dienst: “Risico’s in tijd en geld horen nu eenmaal bij bouwprojecten.”

Daarnaast wijst hij er op dat de schuld niet alleen bij de DIVV ligt. Ook andere gemeentelijke diensten maken er een zooitje van, meldt het rapport. “Er zijn vaak meerdere diensten, stadsdelen en stadsregio Amsterdam betrokken, ieder met zijn eigen belangen en ideeën, en er ontstaat voortdurend gedoe, gepolder en getreuzel.” Als voorbeeld noemt het onderzoek het ontbreken van een duidelijke beslissings- en rapportagestructuur. “De projectmanager van DIVV besteedt hierdoor onnodig veel tijd en moeite aan het coördineren van alle partijen of wordt gedwongen onverenigbare belangen toch bij elkaar te brengen.”

Familiair

Verder wijst het onderzoek op de familiaire verhoudingen tussen verschillende gemeentelijke diensten waardoor DIVV onvoldoende zakelijke relaties onderhoudt binnen het gemeenteapparaat. “Met familie gaat men minder zakelijk om dan met anderen.”

Onderzoeksleider Kottman wil niet ingaan op de vraag of de situatie in Amsterdam uniek is of dat vergelijkbare problemen ook binnen andere gemeenten spelen.

Reageer op dit artikel