nieuws

Sloop duizenden woningen in Limburg

bouwbreed

De provincie Limburg heeft geen idee wat de sloop gaat kosten van 17.000 woningen die tegen de vlakte moeten vanwege de om zich heen grijpende krimp. Vandaar dat de provincie in een deze week gepresenteerde Provinciale Woonvisie voor de periode 2011-2015 geen bedragen noemt.

“We durven geen bedragen te noemen, want elk bedrag is discutabel”, zei de woordvoerder. “Je kunt geen eenduidig prijskaartje hangen aan elke te slopen woning. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om de sloop, maar ook om wat er daarna met de grond gebeurt”.

Juist vanwege de krimp wil de provincie grote prijsuitschieters op de woningmarkt (naar boven of beneden) voorkomen. Daartoe wil de provincie vraag en aanbod op de woningmarkt redelijk in balans houden, bijvoorbeeld door het tegengaan van grootschalig overaanbod of een groot tekort op regionale woningmarkten. Om kramp bij krimp te vermijden moet er meer gedaan worden aan het verfraaien van de krimpende omgeving. Zo moeten lelijke dichtgetimmerde panden tegen de vlakte gaan en dient er meer groen te komen.

Kwaliteit

Voor de komende jaren moet er meer naar de vraag en minder naar het aanbod op de markt gekeken worden, benadrukt de provincie. Het aanbod moet dan ook bijzonder zijn. De kwaliteit moet voorop staan.

De provincie denkt dat te kunnen bereiken door het stimuleren van herstructurering, duurzame gebiedsontwikkeling en transformatie van de bestaande woningvoorraad.

Vooral de regio rond Heerlen krimpt fors. Daar moeten uiteindelijk 13.000 woningen tegen de vlakte. De gemeente Heerlen zelf laat een bescheiden groei zien, evenals Roermond en Maastricht. Toch wil de provincie dat Roermond anticipeert op de wijzigende samenstelling van huishoudens. Maastricht mag de komende negen jaar netto nog 300 woningen erbij bouwen, maar ook voor de hoofdstad geldt hetzelfde adagium als in de Westelijke Mijnstreek: één woning erbij is één woning eraf.

Reageer op dit artikel