nieuws

Rivierverruimingen in de loop van dit jaar aanbesteed

bouwbreed

Verschillende onderdelen van het programma Ruimte voor de rivier worden in de loop van 2011 aanbesteed. Dat meldt een woordvoerster van het programma.

Ruimte voor de rivier is erop gericht Nederland beter te beschermen tegen overstromingen. Het programma bestaat uit in totaal 39 projecten langs de Rijn, de IJssel en de Maas, waarvan er 14 worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat, de overigen zijn in handen van provincies, waterschappen en gemeenten. Het gaat onder meer om het landinwaarts verleggen van dijken waardoor uiterwaarden breder worden en de rivier meer ruimte krijgt. Een belangrijk deel van de plannen is nog niet compleet uitgewerkt, maar hierin komt in de loop van het jaar verandering.

Het eerste project waarover dit jaar een besluit is genomen is de Millingerwaard. Staatssecretaris Atsma (infrastructuur en milieu) heeft toestemming gegeven voor een investering van 40 miljoen euro in dit gebied.

Het geld wordt gebruikt voor de aanlegvan een nevengeul, waardoor de omgeving wordt beschermd tegen hoogwater. “Nu het is goedgekeurd kunnen marktpartijen de plannen verder gaan uitwerken”, zegt de woordvoerster van Ruimte voor de rivier. Hierbij wordt samengewerkt tussen Rijkswaterstaat, de Dienst Landelijkgebied en de provincie Gelderland.

Het programma is overigens niet alleen gericht op veiligheid maar ook op ruimtelijke kwaliteit. “Het rivierengebied wordt mooier en aantrekkelijker gemaakt en biedt meer ruimte aan landschap en recreatie.”

Reageer op dit artikel