nieuws

Reportage Ondergrondse kathe draal stempelvrij

bouwbreed

Nu de -1 vloer klaar is, kan het stempelraam in de bouwput Stationsplein worden verwijderd. Sloopbedijf Vlasmanzet met zwaar materieel in, want dit stukje Noord-Zuidlijn moet al komende zomer in gebruik worden genomen.

Met drie sloopkranen is Vlasman actief in de bouwput pal voor het hoofdstedelijke Centraal Station. Een jaar geleden stond de put nog te boek als de ondergrondse kathedraal. Maar sinds de vloer op niveau -1 werd gestort, dringt er aanmerkelijk minder daglicht door tot het diepste niveau op -18 meter. De betonnen voorzetwanden die inmiddels zijn gerealiseerd hebben ook de spannende druipsteenformaties van de diepwanden aan het oog onttrokken.

Meer en meer krijgt de put stationsplein daarmee de gedaante van een metrostation. “En dat is maar goed ook”, merkt Danny van der Meer op, hoofduitvoerder van combinatie Strukton van Oord (CSO). “De verdeelhal is namelijk het eerste stukje van de Noord-Zuidlijn dat in gebruik genomen zal worden. Weliswaar niet ten behoeve van de Noord-Zuidlijn, maar toch. Komende zomer wordt de verbinding tussen het oude Stationsgebouw en de oostelijke metrolijn afgesloten. De reizigers gaan dan gebruik maken van de nieuwe verdeelhal om de bestaande metrolijn te bereiken.”

Maar eerst moet het zware betonnen stempelraam weg, dat al die tijd de bouwput heeft opengehouden. De hoeveelheid af te voeren materiaal is niet wat de klus volgens voorman Arjan Maurits van Vlasman zo indrukwekkend maakt. “Van de 850 kuub materiaal die vrijkomt wordt een sloper niet warm of koud. Maar de besloten ruimte, de bijzondere werkvolgorde en andere hindernissen die genomen moeten worden, zijn wel bijzonder.”

Asymmetrisch

Vlasman kan namelijk niet lukraak de sloophamers in de zware betonnen balken zetten. De kolommen waar die op aangrijpen zouden dan asymmetrisch belast worden en uitknikken. Terwijl het merendeel van die kolommen nodig is om het dak van de toekomstige stationshal te dragen. De constructeur van CSO heeft daarom een werkplan opgesteld dat Vlasman nauwgezet moet volgen.

Slechts bij hoge uitzondering mag Vlasman daar van afwijken. Maurits: “Wij willen onze drie kranen plus hoogwerker zo veel mogelijk in gebruik hebben, zonder dat ze elkaar in de weg lopen. Het materieel moet soms ook met tijdelijk opgeworpen puinhellingen over de 2 meter hoge balken manoeuvreren die op de vloer zijn gestort om te voorkomen dat die opdrijft. Dat maakt het werken in deze put tot een gecompliceerde puzzel.”

Als het stempelraam eenmaal van zijn plek is zit het werk er voor Maurits en zijn mannen nog niet op. Het sloopbedrijf uit Alphen zal ook de tijdelijke kolommen verwijderen die nu nog helpen het dak te steunen. Die gaan plaatsmaken voor een A-frame waar straks de metrostellen van de Noord-Zuidlijn onderdoor zullen rijden. Voordat dat kan gebeuren moeten via vijzeloperaties eerst de krachten in andere kolommen worden geleid.

Ook maakt Vlasman nog een aantal doorbraken van de verdeelhal naar de stijgpunten en naar de startschacht van de tunnelboormachines. “En vergeet de doorbraak niet naar de zinktunnel”, benadrukt Maurits nog. Het betonnen element wordt eind mei in het water onder het monumentale stationsgebouw gevaren en afgezonken. Nadat het is onderspoeld en ook de rest van de zinksleuf is aangevuld met zand, wordt met de vriestechniek de ruimte tussen diepwand en kopschot van het element overbrugd. De te overbruggen afstand bedraagt maximaal een meter. Zodra het ijsmassief zorgt voor de noodzakelijke waterdichting kan Vlasman ook zijn sloophamers in dat stukje diepwand zetten en is de verbinding met Amsterdam-Noord een feit.

Reageer op dit artikel