nieuws

‘Overheid investeert mee in tijdelijke berging regenwater’

bouwbreed

Er zullen vaker heftige regenbuien vallen. Dat water moet tijdelijk ergens worden geborgen om de druk van het riool te halen. De overheid investeert mee in onder meer deze tijdelijke bergingen, aldus staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu tijdens de Rioneddag in Utrecht.

Rotterdam liet voor de tijdelijke berging van regenwater speciale waterpleinen aanleggen. Zodra er een heftige bui passeert, komen deze pleinen tijdelijk blank te staan. Wadi’s zijn andere mogelijkheden om excessief regenwater op te vangen, betoogt Atsma. “Maar dat kost geld”, laat de bewindsman er direct op volgen. “De sector kan een deel van die bedragen zelf bijeenbrengen door zuiniger te werken.” Gemeenten en waterschappen werken naar zijn mening nu al nauw samen. Dat kan nog beter: “Als alle partijen in de watersector meer en beter samenwerken zouden ze jaarlijks ruim 400 miljoen euro kunnen besparen.”

Bezuinigingen alleen helpen de sector onvoldoende vooruit, vindt Atsma. “De overheid zal dan ook mee-investeren. Mede met dat geld kunnen onder meer projecten worden uitgevoerd om warmte terug te winnen uit rioolwater. “Over het geheel genomen verdwijnt heel wat nuttig te gebruiken warmte uit het riool”, constateert de staatssecretaris.

Terugwinnen

Warmte uit douchewater, uit wasmachines en uit warm schoonmaakwater dat in de gootsteen wordt geloosd. Die warmte is met passende voorzieningen weer terug te winnen, legt Rioned-voorzitter Tijme Bouwers uit. “Installaties worden er wel complexer door en vergen dus meer kennis.” Ook daarin zal voldoende moeten worden geïnvesteerd.

Uit rioolwater kunnen ook veel nuttige mineralen worden gewonnen zoals fosfor. Op de wereld zijn nog maar twee landen waar fosfor wordt gewonnen. Dat zijn Marokko en China waarbij China intussen overweegt de uitvoer van fosfor te beperken. Urine blijkt echter zoveel mineralen te bevatten dat er grootschaliger proeven mee worden uitgevoerd. Bouwens: “In mei wordt in Nijmegen tijdens de Dag van het Levenslied urine gescheiden ingezameld. Als dat goed verloopt wordt het ook gedaan tijdens de Vierdaagse en op de festivals Parkpop en Zwarte Cross.”

Tegen heftige regenval blijft tijdelijke berging de enige oplossing. Die berging kan tijdens de renovatie van wegen worden gerealiseerd. “Vaak is het al voldoende om de stoeprand een stukje te laten zakken, zodat het water in een groenstrook kan weglopen”, meent Marcel Glasbergen van Arcadis. “Kleine hoogteverschillen bepalen vaak het onderscheid tussen wel of geen overlast.” Analyse van het maaiveld wijst uit waar eventuele problemen te verwachten zijn, adviseert Jeroen Kluck van Tauw.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels