nieuws

Noord-Holland, Utrecht en Flevoland bestuderen fusie

bouwbreed

De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland studeren het komende half jaar op de voordelen van een fusie. Nu al gaan ze meer samenwerken.

In een brief aan minister Donner van Binnenlandse Zaken schrijven de provincies te werken aan een slagvaardiger bestuur.

Minder bestuurlijke drukte en bundeling van krachten zijn de sleutelwoorden. In eerste instantie gaan de drie ook meer samenwerken. Daarbij gaat het onder meer om openbaar vervoer inclusief aanbesteding van concessies, onderhoud en beheer van provinciale wegen, en vergunningverlening en handhaving.

“We verwachten dat intensivering van de samenwerking op die terreinen een belangrijke bijdrage levert aan beter en efficiënter bestuur”, schrijven de commissarissen van de Koningin.

De intensivering van de samenwerking kan de opmaat worden tot een fusie tussen de drie. “Daartoe verkennen wij de komende zes maanden gezamenlijk welke voordelen bestuurlijke samenvoeging oplevert”, aldus de brief. Amsterdam, Utrecht en Almere worden nauw betrokken. Deze zomer willen de provincies dan een concreet voorstel doen aan de minister.

Ondernemers in Noord- en Zuid-Holland lijken overigens meer te zien in een samengaan van die twee provincies. Die moeten van de ondernemers in elk geval meer met één stem spreken teneinde de internationale concurrentiepositie van Nederland vast te houden.

Eén bestuurder voor economie en milieu in elke provincie moet het makkelijker maken het economisch beleid af te stemmen.

Reageer op dit artikel