nieuws

Nieuwe omgevingsvergunning maakt bouwen niet makkelijker

bouwbreed Premium

Sinds 1 oktober vorig jaar is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), de omgevingsvergunning, geïntroduceerd en kwamen de bouwvergunning, kapvergunning, milieuvergunning en nog ruim twintig andere vergunningstelsels te vervallen.

Reageer op dit artikel