nieuws

Nederlandse waterbouw is sterke speler

bouwbreed

Het combineren van waterbouw met disciplines zoals architectuur, planologie en ICT maakt Nederlandse waterbouwers tot sterke spelers bij internationale aanbestedingen. Dat blijkt uit de Watervisie 2020, de toekomstvisie van de Nederlandse watersector. “Door verschillende specialismen te combineren, staat de sector sterk op de internationale markt”, zo meldt het rapport dat werd samengesteld door de Netherlands […]

Het combineren van waterbouw met disciplines zoals architectuur, planologie en ICT maakt Nederlandse waterbouwers tot sterke spelers bij internationale aanbestedingen.

Dat blijkt uit de Watervisie 2020, de toekomstvisie van de Nederlandse watersector. “Door verschillende specialismen te combineren, staat de sector sterk op de internationale markt”, zo meldt het rapport dat werd samengesteld door de Netherlands Water Partnership (NWP). “De toenemende diversiteit is gunstig voor de werkgelegenheid binnen de sector.”

Volgens de Watervisie zullen in het bijzonder de waterbouwers hun voordeel kunnen halen vanwege groeiende investeringen in klimaatadaptatie. De NWP is een publiek-private netwerkorganisatie voor de Nederlandse watersector. De organisatie werkt als onafhankelijk coördinatie- en informatiepunt. Ondanks dat de Watervisie wijst op de zonnige toekomstmogelijkheden, waarschuwen de onderzoekers dat de regelgeving waarmee de watersector in Nederland te maken krijgt, sterk afwijkt van die in het buitenland. Zijn lange doorlooptijden hier ter lande schering en inslag, die situatie staat haaks op de buitenlandse praktijk waar juist snelle realisatie voorop staat.

Knelpunt

Een ander knelpunt is dat investeringen op het gebied van research and development in de sector achterblijven.

“Bovendien heeft de waterbouwcluster een relatief smalle basis door het beperkt aantal internationaal opererende bedrijven.”

De samenstellers van de Watervisie wijten dit in het bijzonder aan de vele kleine en middelgrote bedrijven die zich richten op niches in de markt. Ze wijzen er op dat de samenwerking binnen de branche gering is. “Hierdoor kunnen kansen worden gemist om complexe vraagstukken op te lossen waar een combinatie van deze kennis voor nodig is.”

Daar komt bij dat de belangstelling voor wateropleidingen gering is en dat het onderwijs niet genoeg aansluit op de arbeidsmarkt. Dat komt doordat technische en commerciële vaardigheden te weinig worden gecombineerd. “Op de arbeidsmarkt is in toenemende mate behoefte aan juist deze combinatie van kennis en vaardigheden.”

Reageer op dit artikel