nieuws

Mis geen overheidssubsidies bij verbouwing van monumenten

bouwbreed

Op 1 januari 2010 is de Nationale regeling voor de instandhouding en het herstel van beschermde historische monumenten (Regeling) in werking getreden.

De Regeling, die geldt tot en met 31 december 2015, biedt veel mogelijkheden voor onder meer bouwondernemingen en projectontwikkelaars om in aanmerking te komen voor subsidies in het kader van verbouwingen van monumenten. In de praktijk blijkt echter dat weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van deze Regeling.

Voornaamste reden is dat veel overheden en bedrijven relatief onbekend zijn met de Regeling. Dit is zonde. Een beroep op de Regeling kan namelijk veel financiële en administratieve voordelen opleveren. In principe verbieden de Europese regels het subsidiëren van ondernemingen. Er bestaat wel een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld ondernemingen die belast zijn met zogenaamde diensten van algemeen economisch belang (DAEB) kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidies van de overheid. Een andere voorbeeld is de zogenaamde de minimis steun. Deze uitzondering houdt in dat een onderneming voor een periode van

drie belastingjaren tot maximaal 200.000 euro subsidie mag ontvangen.

Beperkte mogelijkheden

De DAEB en de minimis zijn algemeen bekend en worden regelmatig gebruikt, ook in het kader van restauratiewerkzaamheden van historische monumenten. De DAEB en de minimis bieden echter beperkte mogelijkheden. Bovendien brengen zij naar verhouding veel administratieve lasten met zich. Zo moeten de overheden en de subsidieontvangende onderneming een uitgebreide en gedetailleerde administratie bijhouden. In veel gevallen moet het verlenen van subsidie ook nog gemeld worden aan de Europese Commissie. In tegenstelling tot de DAEB en de minimis is de Regeling specifiek van toepassing op verbouwingen van monumenten. Op basis van de Regeling kunnen de landelijke overheid, provincies en gemeenten een gebouw de status van een monument verlenen. projectontwikkelaars, andere ondernemingen en eigenaren die het monumentale gebouw restaureren kunnen op basis van de Regeling in aanmerking komen voor subsidies voor de restauratie en in standhouding van het monumentale gebouw. Zo kunnen bijvoorbeeld de renovatiekosten van de gehele Amsterdamse grachtengordel worden gesubsidieerd, omdat de grachtengordel sinds augustus 2010 is aangemerkt als Werelderfgoed en daarmee als

monument wordt beschouwd.

Commercieel

Subsidieverlening staat er overigens niet aan de weg dat een monumentaal gebouw na de restauratie commercieel kan worden geëxploiteerd. Een monumentaal pand kan

bijvoorbeeld op basis van de Regeling met subsidiemiddelen worden gerestaureerd en vervolgens als exclusief restaurant worden geëxploiteerd. Ook bestaat de mogelijkheid om een oud kazerne- of fabrieksgebouw als monument aan te merken. Het gebouw kan dan met subsidie worden gerestaureerd en vervolgens worden herbestemd als woningen of een winkelcentrum. Kortom, de Regeling biedt veel mogelijkheden om met overheidssubsidies commerciële kansen te creëren door het restaureren van monumentale gebouwen. Laat deze mogelijkheden niet onbenut en zorg dat u de Regeling kent!

Mr. Maria van der Velden en mr. Shahram Bakhtari

Reageer op dit artikel