nieuws

interview pETER VAN rOOY‘Samenwerking levert jaarlijks miljarden op’

bouwbreed Premium

De aanleg van groenvoorzieningen in en rondom steden kan in de periode tot 2025 jaarlijks een miljardenbesparing op curatieve zorgkosten brengen, oplopend tot 14 miljard euro. Levensloopbestendig bouwen voor 55-plussers kan tot een kostenbesparing van op termijn minstens 7 miljard euro leiden.

Dat stelt Peter van Rooy, directeur van het innovatieprogramma NederLandBovenWater. Vanuit het programma onderzocht hij de mogelijkheden van nog onbenutte verdienmogelijkheden. “Die liggen in het verschiet door verschillende sectoren uit hun kokers los te weken en met elkaar te laten samenwerken.”

Van Rooy becijfert dat momenteel jaarlijks bijna 70 miljard euro omgaat in de zorg. Zonder gewijzigd beleid kan dit volgens prognoses in 2025 zijn opgelopen tot 140 miljard euro. “Zorgkosten groeien dan uit tot het koekoeksjong van de nationale begroting”, zegt hij.

Door het accent van curatief naar preventief te verleggen, kunnen volgens hem aanzienlijke bedragen vrijkomen voor andere ruimtelijke functies. Hij legt uit dat diverse onderzoeken aangeven dat door meer groen in de directe leefomgeving de gezondheid en het geluksgevoel zodanig toenemen dat tussen 5 en 10 procent kan worden bespaard.

“Bij 10 procent kan het in 2025 gaan om 14 miljard euro per jaar. Als vanuit de zorg daarvan de helft wordt geïnvesteerd in groen en de andere helft in verlaging van de zorgpremie, heeft iedereen daarvan profijt. Groen als preventieve zorg genereert ondernemende verdienmodellen voor natuur en landschap, weg van de subsidieverslaving.”

Levensloopbestendig bouwen voor mensen vanaf 55 jaar kan zeker 5 procent besparing opleveren. “Dit doordat de kans op dementie bij verhuizing op latere leeftijd fors toeneemt. En daardoor ook de kosten, want ook intensieve zorgbehoevende mensen worden steeds ouder. Deze kennis nodigt uit tot allianties tussen zorg en bouw en binnen de bouw tot doorbraken in toepassing van nieuwe technieken.” De miljarden die de komende vijftien jaar kunnen worden bespaard door intensieve samenwerking tussen zorg, bouw en groen zijn slechts voorbeelden. Ook met doorontwikkelend beheer, integrale vervoersautoriteiten, nieuwe mobiliteitsconcepten, het betrekken van de ondergrondse kabels en leidingen en gebiedsaandelen zijn spectaculaire maatschappelijke winsten te behalen.

Goudader

Van Rooy geeft aan dat hij geen nieuwe gasbel of goudader heeft aangetroffen maar wel een rijke schakering van kansen. Vooral op de raakvlakken tussen bijna dertig sectoren, variërend van bouw en energie tot ondergrond en zorg.

“Vele miljarden zijn te besparen of met veel meer maatschappelijk rendement in te zetten. Innovatieve dwarsverbanden tussen gescheiden werelden leveren veel meer kwaliteit en kassa op dan een zoveelste optimalisatie binnen het eigen kringetje”, zegt hij. “Waar we nu langs elkaar heen werken op dezelfde ruimte en het vooral hebben over wie wat moet betalen, kunnen we de verliesuren in afstemming en coördinatie ook steken in kwaliteiten die onze positie in de mondiaal concurrerende wereld versterken. Sectorale navelstaarderij heeft geresulteerd in leegstand van commercieel vastgoed tot 30 procent, sloop van tienduizenden woningen en huidige nieuwbouwwoningen die om reden van exponentieel stijgende energiekosten in 2030 onverkoopbaar zullen blijken. Deze domheid kunnen we ons niet langer permitteren.”

De resultaten van het onderzoek worden in maart als eerste aan minister Schultz (infrastructuur) aangeboden.

Tijdens de Nationale Conferentie Gebiedsontwikkeling op 31 maart in Bussum presenteert Peter van Rooy de conclusies van de verkenning naar verdienmogelijkheden.

Reageer op dit artikel