nieuws

Interview hans haring‘Stil asfalt zou de norm moeten zijn’

bouwbreed Premium

Wegenbouwers moeten gestimuleerd worden stil asfalt verder te ontwikkelen. Daar kunnen Rijk, provincies en gemeenten meer aan doen, vindt wethouder Haring (verkeer) van Zoetermeer.

“Verkeersgeluidhinder is vaak een bron van ergernis. En zelfs als mensen eraan wennen, dan nog kan het schadelijk voor de gezondheid zijn. Daarom doet Zoetermeer in het kader van Duurzaam Zoetermeer hier meer aan dan wettelijk is vereist”, zegt Haring.

Een voorbeeld is de samenwerking met Rijkswaterstaat bij het project A12. Dankzij die samenwerking komt er nu een geluidsscherm langs de noordzijde van de A12 van enkele kilometers lengte.

Veel belangrijker dan symptoombestrijding vindt hij echter de aanpak aan de bron. Daarbij zijn stil asfalt, stille banden en de aanpak van overmatig geluidproducerende voertuigen de sleutelwoorden. “Dat laatste is lastig, want de aanpak van knetterende brommers en auto’s met lawaaiige buitenmodel knaldempers – wij noemen dat brulapen – is een kwestie van handhaving. Daar hebben we wel enige invloed op, maar uiteindelijk bepalen justitie en politie de prioriteit. Dit heeft duidelijk geen prioriteit. Ik kan dat begrijpen, maar er moet wel wat aan gebeuren”

Aan stil asfalt werkt de gemeente wel. Op de gemeentelijk hoofdwegen wordt waar mogelijk al stil asfalt toegepast als de slijtlaag aan vervanging toe is. Dat kan echter niet overal. “Neem de lus aan de zuidkant van de A12 (een bocht van zo’n 270 graden) richting Rokkeveen. Daar houdt stil asfalt het niet zo lang uit, dus daar passen we gewoon asfalt toe. Maar we zouden het een goede zaak vinden als overheden de markt uitdagen stil asfalt verder te ontwikkelen waardoor het ook toepasbaar is in scherpe bochten”, vindt Haring.

Wegenbouwers

Alleen als vrijwel alle overheden deze vraag neerleggen bij de wegenbouwers, dan zullen die bereid zijn te investeren in slijtvaster stil asfalt, is de gedachte erachter. “Stil asfalt moet de norm worden”, is dan ook zijn adagium.

Wat hem betreft kan ook de rijksoverheid nog meer doen in de strijd tegen geluidhinder. Weliswaar zullen stille autobanden in Europees verband uiteindelijk wel verplicht worden, maar het kan sneller als het Rijk het gebruik ervan nu al stimuleert. “Dat kunnen wij als gemeente niet doen.”

Het grote probleem zit wat hem betreft in de regelgeving. “Als ergens nieuwe infrastructuur wordt aangelegd, of een nieuwe wijk ontwikkeld, dan wordt conform de Wet geluidhinder in kaart gebracht wat daar de effecten van zijn, ook op het gebied van geluid. Daarvoor zijn modellen mede gebaseerd op de verwachte verkeerintensiteit. Maar als er vervolgens sprake is van autonome groei, dan gebeurt er niets. Daar voorziet de wet niet in”, aldus de D66-wethouder.

Dat betekent niet dat de gemeente niets doet. “Integendeel. In samenspraak met de bevolking bekijken we waar we welke knelpunten kunnen aanpakken. Soms kan dat eenvoudig, zoals het aanbrengen van balkonschermen. Mensen willen redelijk ongestoord kunnen genieten van hun balkon of tuin.”

De gemeente steekt 3,75 miljoen uit eigen middelen in een actieplan waarmee direct of indirect de geluidsbelasting van woningen kan worden aangepakt. Maar het allerbelangrijkste blijft in zijn visie toch bronbestrijding. “Dat kan echter alleen effectief als alle overheden samen optrekken.”

Reageer op dit artikel