nieuws

Het zesje

bouwbreed Premium

Wat hebben we gelachen om Balkenende die de zesjescultuur in Nederland hekelde. Zelf heeft hij dat met zijn kabinetten nooit gehaald, maar dit terzijde. Nu aan de vooravond van de Statenverkiezingen kunnen we constateren dat Rutte het veel beter doet. De ondernemers van Nederland belonen zijn krachtdadige sloperswerk met een heuse 6,1. Waarom, zo zal […]

Wat hebben we gelachen om Balkenende die de zesjescultuur in Nederland hekelde. Zelf heeft hij dat met zijn kabinetten nooit gehaald, maar dit terzijde.

Nu aan de vooravond van de Statenverkiezingen kunnen we constateren dat Rutte het veel beter doet. De ondernemers van Nederland belonen zijn krachtdadige sloperswerk met een heuse 6,1.

Waarom, zo zal een argeloze toeschouwer zich verbijsterd afvragen, stemt bijna de helft van de ondernemers dan toch VVD. Dat de overheidsfinanciën gesaneerd moeten worden, staat buiten kijf. Maar het is dom om dat op een manier gebeurt die de investeringen afremt. Daarmee rem je automatisch ook de economische groei. Dat betekent weer minder inkomsten voor het Rijk en dus de noodzaak van extra bezuinigingen.

Nu kun je zeggen dat de VVD goed is voor het ondernemersklimaat, afgezien van de lagere investeringen. Is dat echter zo? Menig mkb-bedrijf zal het gevoel hebben dat dit kabinet vooral goed is voor de grote bedrijven en niet zozeer voor het mkb, dat toch algemeen wordt gezien als de drijvende kracht achter economisch herstel. Als dat lek wordt geprikt, gebeurt het omgekeerde als met het opdrijvende viaduct in de A4, dan zinkt het mkb ten detrimente van de economie.

Het angstzweet gutst het kabinet inmiddels ook rijkelijk door de bilnaad. Reden: de Statenverkiezingen van aanstaande woensdag. Die zijn bepalend of dit kabinet ook in de Eerste Kamer een meerderheid zal krijgen. De laatste polls laten zien dat dit niet het geval zal zijn.

Dat is toe te juichen. Tijdens de algemene politieke beschouwingen beloofde Rutte nog een uitgestoken hand richting de oppositie. Bij elk debat blijkt dat echter een gesloten vuist te zijn. Deze monomane houding kan alleen worden doorbroken als het VVD-, CDA- en PVV- stemvolk in de Tweede Kamer kan worden gecorrigeerd door de bedachtzame ouderen aan de overzijde van het Binnenhof.

Bijna zou je vergeten dat het woensdag over de provincies gaat. Dat is jammer. Die hebben juist in de crisisjaren laten zien dat zij net het verschil kunnen maken met hun miljarden Nuon- en Essentgelden. Die zullen ze ongetwijfeld nog sneller gaan uitgeven. Anders pikt het kabinet die op een of andere manier nog in. Al was het maar om meer dan een 6,1 te verdienen.

Reageer op dit artikel