nieuws

Het credo minder regels, meer innovatie krijgt invulling

bouwbreed Premium

Minder regels en meer ruimte voor innovatie voor Nederlandse bedrijven, maar nu echt. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, presenteerde maandag met een pakket aan maatregelen een concrete invulling.

Het loonstrookje wordt vereenvoudigd, het verplichte minimumkapitaal van 18 duizend euro voor het oprichten van een BV vervalt, net als de verplichte verklaring van geen bezwaar. De overheid stelt één loket in voor alle overheidszaken, het ondernemersplein. Bedrijven die de regels goed naleven worden vanaf eind 2011 beloond door minder bezoeken van de Rijksinspectie, de zogenoemde ‘Inspectievakantie’. Ook kunnen bedrijven straks zelf voorstellen doen om regels te vervangen. Het is slechts een greep uit de maatregelen die de minister voorstelt.

Zo vervalt ook 500 miljoen euro aan ondernemerssubsidies ten gunste van meer generieke lastenverlagingen. De vennootschapsbelasting wordt verlaagd en komt er een aftrekpost voor loonkosten. Subsidies maken plaats voor leningen. Een Innovatiefonds vervangt het innovatiekrediet en moet risicokapitaal voor kansrijke innovaties aanjagen. Door een samenwerking met de Europese Investeringsbank hoopt minister Verhagen dat het fonds gevuld wordt met enkele honderden miljoenen euro’s.

Daarnaast wil het Rijk het ondernemingsklimaat in specifieke regio’s stimuleren. Daarom krijgen specifiek aangewezen regio’s voorrang bij ruimtelijk-economische investeringen. Dit wordt later uitgewerkt in het MIRT en het Infrastructuurfonds. Het gaat om de regio Amsterdam inclusief Schiphol, de Zuidas, Aalsmeer, de bollenstreek; de relatie met Almere en Utrecht, de regio Rotterdam inclusief de mainport, de greenports Westland en Boskoop, en de relatie van Rotterdam met Den Haag. In de derde plaats spitsen investeringen zich toe op brainport Eindhoven en greenport Venlo.

Ook gaat Verhagen zorgen dat het Rijk facturen beter op tijd betaalt en dat het MKB meer kansen krijgt bij aanbestedingen.

Reageer op dit artikel