nieuws

Gedeputeerde van Noord-Holland mist vertrouwen in pps-aanbestedingen

bouwbreed Premium

Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling hoeft niet meer zo nodig. De Noord-Hollandse gedeputeerde Laila Driessen vindt dat private partijen eerst maar weer eens vertrouwen moeten wekken.

“Voor een goede samenwerking is onderling vertrouwen nodig. Dat staat aan de basis. Het moet mij van het hart dat het vertrouwen hier en daar op de proef is gesteld. Het romantische pps-beeld waar een plus een altijd drie is, heb ik niet altijd ervaren. Als u mij vandaag op de man af vraagt of ik nog brood zie in pps, dan is mijn antwoord in alle eerlijkheid nee. Op dit moment niet”, aldus Driessen tijdens een paneldicussie over gebiedsontwikkeling en grond.

De mening van de VVD-politica is gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Haar is gebleken dat private partijen zich niet altijd aan gemaakte afspraken kunnen houden. “Bijvoorbeeld als het gaat om afdrachten van rood aan groen en blauw. Aan de andere kant weet men ons wel te vinden als het gaat om risico’s. Die werden soms eenzijdig op het bordje van de provincie gedeponeerd.”

Lange termijn

In de toekomst zijn wat haar betreft pps-constructies wellicht wel nodig, maar de provincie zal daar dan wel anders mee omgaan. Een van de voorwaarden is transparantie. “Voor de private partijen geldt dat zij transparant moeten zijn over hun rendementsverwachtingen en dat we daar afspraken over kunnen maken”, aldus Driessen.

Wat haar betreft is bij gebiedsontwikkeling de samenhang op lange termijn van groot belang, iets waar de provincie zich op richt. Ontwikkelaars zijn meer gericht op de korte termijn. Dat verschil in uitgangspunt is door de crisis duidelijker geworden.

Daarom vindt ze het een goed idee ook eens naar andere partijen dan pure ontwikkelaars te kijken als partners in een gebiedsontwikkelingsproject. “Misschien moeten wij ook kijken naar ontwikkelende beleggers. Zij kijken naar de langetermijnontwikkeling en daarmee zijn zij mogelijk een interessante partij voor de overheden.” Ook particulieren en pensioenfondsen zijn een optie. “Nu de rol van de banken afneemt, komen zij mogelijk in beeld als financiers en beleggers in gebiedsontwikkeling, Zij willen reële prijzen betalen.”

Reageer op dit artikel