nieuws

FNV Bouw: Werkloosheid neemt zeer snel toe, vooral buiten het UWV om

bouwbreed Premium

De werkloosheid in de bouw neemt rap toe. Bedrijven omzeilen de ontslagroute via het UWV, is de verklaring van FNV Bouw dat deze dienst in 2010 minder ontslagaanvragen ontving dan in 2009.

“De dagelijkse realiteit is dat het aantal werkzoekenden in de bouw enorm is toegenomen”, reageert bondsvoorzitter John Kerstens. Hij wijst erop dat hun aantal het afgelopen jaar toenam met 10.000 tot in totaal 30.000. De positieve lijn waarvan het UWV in Cobouwgewag maakte, herkent hij “totaal niet.”

Het UWV meldde dat het aantal ontslagaanvragen dat het uit de bouw binnen kreeg uitkwam op 4750 in 2010 tegenover 7400 in 2009. FNV Bouw onderstreept dat dit weinig zegt over het totaal aantal bouwvakkers dat zonder werk is geraakt. Zo ziet de bond een “explosieve stijging” van het aantal individuele beëindigingsovereenkomsten. “Omdat de Wet melding collectief ontslag nog niet naar behoren functioneert en de minister geen haast maakt met correctie van de wet, zoeken bedrijven de mazen”, stelt Kerstens. “En dat betekent: geen melding bij UWV of vakbond, geen afspiegelingsbeginsel en vaak geen fatsoenlijke ontslagregeling of goede werk-naar-werkvoorziening.”

Het aantal individuele beëindigingsovereenkomsten bijvoorbeeld, zou maar liefst zijn verdrievoudigd: van 254 in 2009 naar 826 in 2010. Dit “ontslag met wederzijds goedvinden” zoals het eufemistisch heet, zou in de meeste gevallen een bedrijfseconomische reden hebben.

Flexibele schil

FNV Bouw heeft het dan nog niet eens over het afpellen van de zogenoemde flexibele schil van bedrijven, waaraan geen arbeidsovereenkomst te pas komt en dus ook geen beëindiging daarvan.

Kerstens concludeert dat het aangekondigde “licht aan het einde van de tunnel” voor de mensen op de bouwplaats “helaas nog nauwelijks zichtbaar is”.

Reageer op dit artikel