nieuws

EU gaat belemmeringen in de dienstenmarkt te lijf

bouwbreed

De Europese Commissie gaat belemmeringen in de dienstenmarkt aanpakken. Een eerste evaluatie van de dienstenrichtlijn toont aan dat het nog steeds lastig is voor aanbieders van diensten over de grens te werken.

De dienstenmarkt levert momenteel zo’n twee derde van het bruto binnenlands product en werkgelegenheid in Europa. Grensoverschrijdend nemen diensten echter maar 20 procent van de handel binnen de EU op zich. Dat vindt Euro-commissaris voor interne markt Michel Barnier onvoldoende.

Dat is reden gerichte acties te gaan nemen om de dienstenmarkt grensoverschrijdend verder te ontsluiten. Een beter werkende dienstenmarkt levert volgens de commissie voordelen op in de orde van 60 tot 140 miljard euro aan jaarwinsten.

Een van de acties is een prestatietest. De commissie gaat dan onder meer kijken welke belemmeringen een Zweedse architect tegenkomt als hij een huis in Italië ontwerpt. Daarbij gaat zij ook kijken hoe andere EU-regels inwerken op de dienstenrichtlijn en hoe de wisselwerking daartussen onbedoelde effecten kan hebben.

Barnier gaat verder kijken hoe lidstaten met nationale wetgeving de dienstenrichtlijn tegenwerken. Zo zijn er diverse EU-lidstaten die extra eisen stellen aan bepaalde dienstverleners. Zo mogen in een enkel land ambachtelijke dienstverleners als timmerleiden geen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten. De commissaris wil dit soort nationale regels niet alleen aanpakken, maar ook voorkomen dat landen telkens weer met beperkende nieuwe regels komen.

Dat gebeurt vooral door vestigingseisen aan te passen. Barnier gaat daar scherp op letten. Vooral het mkb moet wat hem betreft meer kansen krijgen in de internationale dienstenmarkt.

Reageer op dit artikel