nieuws

Croon krijgt opdracht voor groot project Waternet

bouwbreed

Onlangs verkreeg Croon Elektrotechniek de opdracht om bij de drinkwatersector van Waternet, locatie Leiduin, een groot renovatie- en automatiseer project op te starten.

Deze locatie, is dusdanig groot dat Waternet er voor heeft gekozen om vele afzonderlijke projecten aan te besteden. De eerste onafhankelijke projecten zijn aanbesteed in de afgelopen 6 maanden. In totaal heeft Croon met de onlangs verworven opdracht voor ‘Leiduin Langzaam Zandfiltratie’, drie projecten in opdracht gekregen.  De andere twee opdrachten zijn ’Leiduin Koolfiltratie’ en ‘Leiduin Ozon’. Het aandeel Croon behelst een kleine € 4 miljoen.

Reageer op dit artikel