nieuws

Bouw in greep faillissementen

bouwbreed Premium

Het aantal faillissementen in de bouw is vorig jaar met 20 procent toegenomen. De toename steekt schril af bij de algehele opleving van de economie.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt over vorig jaar in de bouw 829 gedwongen bedrijfsbeëindigingen. Het getal is exclusief de struikelpartijen van eenmanszaken. Rond de eeuwwisseling lag het niveau van de faillissementen nog onder de 300 per jaar. In 2008 ging de teller naar 405 waarna de economische druk op de bedrijfshuishoudingen snel groeide. In 2009 gingen al 689 bouwers onderuit. De situatie verslechterde vorig jaar nogmaals met een vijfde tot 829 faillissementen.

In reactie op de oplevende economie nam in Nederland vorig jaar het totale aantal faillissementen met 9 procent af tot 9622. Van de uitspraken betroffen 3339 natuurlijke personen, inclusief eenmanszaken. Het aantal zelfstandigen zonder personeel dat onderuitging, beperkte zich tot ongeveer 500.

Terugslag

Het aantal faillissementen in het bedrijfsleven (exclusief eenmansbedrijven) daalde in 2010 met 10 procent tot 6283. Het grootst was de terugslag bij de financiële instellingen, dat ruim een kwart minder faillissementen noteerde dan in 2009. Ook de handel en de reparatie van consumptiegoederen deden veel betere zaken dan twee jaar geleden.

Bij de zakelijke dienstverleners is het beeld sterk wisselend. Enerzijds gingen in de sector 19 procent minder bedrijven onderuit, in deelsectoren liggen de kaarten echter geheel anders. Bij veel architecten en technische adviesbureaus was 2010 nog een jaar van kommer en kwel.

Uit de CBS-cijfers komt de bouw te voorschijn als sector met ruimschoots de grootste groei in faillissementen. Ook de horeca dook vorig jaar verder het dal in.

In bijna alle provincies gingen vorig jaar minder natuurlijke personen failliet dan in 2009. Uitzonderingen zijn Overijssel en Limburg. Gemiddeld liepen in Nederland twee op de 10.000 Nederlanders van 18 jaar of ouder tegen een faillissement aan.

Reageer op dit artikel