nieuws

‘Bij een duurzaam kantoor hoort een groen bouwproces’

bouwbreed Premium

Zonnecellen, een groendak, overal daglicht, twee atria en vier oplaadpunten voor elektrische auto’s. Tridos Real Estate Development laat in de Friese hoofdstad een zo duurzaam mogelijk kantoorpand bouwen. Zelfs de torenkraan van aannemer Van Wijnen is elektrisch. Vanuit zijn kantoortje blikt uitvoerder Arend Wiering van aannemer Van Wijnen op zijn bouwlieden die bezig zijn met […]

Zonnecellen, een groendak, overal daglicht, twee atria en vier oplaadpunten voor elektrische auto’s. Tridos Real Estate Development laat in de Friese hoofdstad een zo duurzaam mogelijk kantoorpand bouwen. Zelfs de torenkraan van aannemer Van Wijnen is elektrisch.

Vanuit zijn kantoortje blikt uitvoerder Arend Wiering van aannemer Van Wijnen op zijn bouwlieden die bezig zijn met aanbrengen van betonnen geveldelen van het nieuwe UPC-kantoorpand. Bij een duurzaam gebouw hoort een groen bouwproces, vindt Van Wijnen. Geen houten bekistingen, geen enorme opslag, geen rommel op de bouwvloer. “We willen efficiënt bouwen. Alle vrachtauto’s die aanrijden zijn op het uur nauwkeurig gepland”, geeft Wiering als voorbeeld. “Voor een vloerveld hebben we bijvoorbeeld zestien vrachtauto’s vol nodig. Voor verdiepingswanden zes à zeven.” Binnen hangen grafieken aan de muur die het elektriciteitsverbruik aangeven. Ze worden wekelijks ververst. De keuze van een betonnen casco opgebouwd uit prefabelementen met stalen liggers paste in het groene plaatje. “Prefab is een glad en schoon product en een cascosysteem heeft minder te dichten naden.”

Het kantoorpand wordt gebouwd volgens de internationale Breaam-standaard en zal naar verwachting bij oplevering het predikaat “excellent”, het op een na hoogste, krijgen. Projectleider Balster Topper van Van Wijnen noemt de Breaam-norm streng, maar geschikt voor duurzame bouw. “In oktober 2009 kwam deze certificering op de Nederlandse markt en in november was de selectie van aannemers. Wij waren dus een van de eersten die ermee aan de slag gingen.’’

Hoe groen is de nieuwbouw? Het dak krijgt 460 vierkante meter zonnecellen. De wc’s worden gespoeld met regenwater, dat wordt opgevangen in boosters van 25 liter. Die lozen rechtstreeks op het riool. Verder wordt een groen dak van 700 vierkante meter aangelegd, dat wordt beplant met mossen en plantjes die vooral huismus en gierzwaluw moeten aantrekken. Het groendak dient tevens als isolatie en opvang van regenwater. Er wordt verder een dakterras gerealiseerd voor de kantoormedewerkers. De parkeergarage (64 plaatsen) krijgt vier oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Twee atria van 13 bij 13 meter brengen in het diepe en vrij brede gebouw daglicht naar binnen, op elke werkplek. Installateur Wolter&Dros legt diverse duurzame energiesystemen aan zoals klimaatregeling, warmte/koudeopslag in de bodem en plafondverwarming en -koeling. Het water voor de koeling wordt uit de nabijgelegen Harlingertrekvaart gehaald, uit een bron op 150 meter diepte.

Terug naar het bouwproces: het afval dat bij de bouw vrijkomt wordt gescheiden ingezameld. “Het hergebruikpercentage bedraagt maar liefst 94 procent, terwijl onze doelstelling vooraf 80 procent was,” vertelt een trotse Wiering.

Elektrische kraan

Ook de uitstoot van CO2wordt tot een minimum beperkt. Er wordt gewerkt met een mobiele elektrische torenkraan en niet met een op diesel. De hiervoor benodigde transformator in het toekomstige pand werd daarvoor als een van de eerste zaken gerealiseerd. Een ander voorbeeld van een duurzaam bouwproces is het streven naar zo hoog mogelijke luchtdichtheid van het gebouw. Alle aansluitnaden en doorvoeringen worden daartoe afgeplakt voordat de kozijnen worden geplaatst. De luchtdichtheid-qv is daardoor 0,2, waar het bouwbesluit qv 1 voorschrijft.

Henk Buitink van opdrachtgever Triodos Real Estate Development vertelt dat de ontwikkelaar een gebouw wilde dat de tijd kan doorstaan. “Geen trendy maar wel een eigentijds pand, dat aansluit bij de naastgelegen gebouwen. Bijzonder is naar zijn smaak dat Triodos vanaf dag één samen optrok met huurder UPC. “Bij elke vergadering van het ontwerpteam zaten zij aan tafel. Vaak zie je dat een ontwikkelaar een andere bril op heeft dan de toekomstige gebruiker. Dat wilden we voorkomen. Ook de constructeurs, architect en installateurs zijn twee keer bij de gebruiker geweest. Zo word je ervan doordrongen voor wie je aan het bouwen bent.”

Buitink onderstreept dat Tridos nooit een “postzegel” bouwt. “Ons gebouw is onderdeel van de wijk, de stad en de regio. We willen rekening houden met de omgeving. Zo hebben we bewust aanbesteed in het noorden. De hele economie daar moet er van profiteren.”

Verder is er nauw overleg met de gemeente Leeuwarden over bijvoorbeeld hun stadsvogelbeleid. Buitink: “We hebben een ecoloog van Arcadis ingeschakeld die gaat kijken hoe er nesten voor gierzwaluwen op het groene dak kunnen worden geplaatst. Die vogels vliegen niet uit stand, maar moeten even vallen voor ze gaan vliegen. De nesten moeten op ongeveer 3 meter hoogte komen.”

Goede samenwerking

Ook commercieel directeur Jeroen van Balen van Van Wijnen beklemtoont de goede samenwerking in het bouwteam. “Fantastisch mooi hoe je ziet hoeveel enthousiasme en betrokkenheid er is ontstaan. Als Van Wijnen proberen we vooruit te denken en te innoveren. Zo kom je tot prachtige resultaten waar dit een voorbeeld van is. Bewust is onze slogan “Meer dan bouwen.” Hij verwacht dat het UPC-kantoor een referentieproject kan worden van duurzame kantoorbouw. “Iedereen kijkt hier met een schuin oog naar. De ene ontwikkelaar kiest voor Breaam, de andere voor een andere certificering. Een duurzaam gebouw als dit houdt hoe dan ook zijn waarde.” n

Projectgegevens

Bouw- en ontwikkelingsonderneming Van Wijnen bouwt in Leeuwarden een duurzaam kantoorpand voor UPC. Het is een van de eerste gebouwen in Nederland die bekroond moeten worden met het Breaam-excellentcertificaat voor duurzaam bouwen.

Reageer op dit artikel