nieuws

Belgen spuiten asbestleien nog vaak illegaal schoon

bouwbreed

In Vlaanderen spuiten veel dakreinigingsbedrijven, maar ook particulieren, bemoste asbestleien daken schoon zonder zichzelf, laat staan hun omgeving, te beschermen tegen de dodelijke asbestvezels.

De wetgeving verbiedt dergelijke praktijken, maar de regelgeving is ingewikkeld, onduidelijk en daarom vatbaar voor verschillende interpretatie. Daarvan maken de dakreinigers handig gebruik om hun gang te gaan. Controles hoeven ze nauwelijks te vrezen, want die komen sporadisch voor.

De meeste dakreiningsbedrijven zijn kleine ondernemingen. Andere maken deel uit van bouwbedrijven. Verder zijn er heel wat klusjesmannen aan het werk, al dan niet zwart. “Wie zich wel of niet aan de regels houdt, valt moeilijk te zeggen”, zegt een woordvoerder van de sociale bouwinspectie. “We hebben daar weinig kijk op, omdat we deze specifieke sector niet als een prioriteit beschouwen.”

Volgens de aannemersorganisaties houden de serieuze dakreinigingsbedrijven zich echter wel degelijk aan de wetgeving, ‘ook al liggen er rotte appels in de mand’.

Het Vlaamse weekblad “Knack” dat de sector onder de loep nam, stootte op verschillende bedrijven die pertinent weigerden bemoste asbestleien daken schoon te spuiten. Maar minstens evenveel andere bedrijven bleken daartoe wel bereid tegen een hoge kostprijs.

In aannemerskringen wordt er nog op gewezen dat onder de huidige wetgeving een nieuw dak de enig mogelijke oplossing is voor huiseigenaren die hun asbestleien daken willen ontmossen. De hoge kostprijs van een dergelijke operatie leidt echter vaak tot illegale en onveilige opruimwerkzaamheden, zo geven de aannemers toe. Een parlementair voorstel voor een saneringsfonds om asbestleien daken op te ruimen, heeft de Vlaamse regering onlangs om budgettaire redenen verworpen. In Vlaanderen ligt circa 160 miljoen vierkante meter asbestleien op de daken.

Reageer op dit artikel