nieuws

Asbestinventarisatierapport en omgevingsvergunning

bouwbreed

Is de gemeente bevoegd om de volledigheid van een asbest-inventarisatierapport te controleren? In de praktijk blijkt artikel 7.2 Regeling omgevingsrecht (Mor) onduidelijkheid op te leveren. Het gaat hierbij om de omgevingsvergunning voor asbestverwijdering. De VNG geeft antwoord op vragen die hierover binnenkomen.

Reageer op dit artikel