nieuws

Akzo Nobel voorziet verdere stijging van grondstofprijzen

bouwbreed

Akzo Nobel heeft afgelopen jaar hinder ondervonden van de stijgende grondstofprijzen. Ook dit jaar rekent het verf- en chemieconcern op een toename van de prijzen van grondstoffen.

Dat hebben topman Hans Wijers en financieel bestuurder Keith Nichols van het verf- en chemieconcern gisteren aangegeven in een toelichting op de jaarcijfers.

De onderneming zag vorig de omzet met 12 procent stijgen tot 14,6 miljard. Het bedrijfsresultaat klom met 16 procent naar 1,96 miljard. Onder aan de streep hield Akzo Nobel 754 miljoen over, dat is 164 procent meer dan in het jaar ervoor.

De cijfers doen vermoeden dat het Akzo Nobel louter voor de wind is gegaan, maar volgens Wijers is dat niet zo. Stijgende grondstofprijzen drukte met name in de laatste maanden van het jaar zwaar op de resultaten. Het bedrijfsresultaat nam als gevolg daarvan in het vierde kwartaal met slechts 3 procent toe.

Akzo Nobel verwacht dat de grondstofprijzen dit jaar verder zullen toenemen. Het concern vertrouwt er evenwel op dat de stijging, die kan oplopen tot 5 procent, kan worden gecompenseerd. “Al duurt een paar maanden”, aldus Nichols.

De directie toonde zich tevreden over de omzetgroei die het concern doormaakte. In de opkomende markten wist Akzo Nobel de opbrengsten met 20 procent op te voeren. In de volwassen markten ging de omzet met 10 procent vooruit, gemeten over het gehele jaar.

De divisie decorative paints, waaronder de bouwverven van Akzo Nobel vallen, boekte met 4,96 miljard euro een 9 procent hogere omzet. Het bedrijfsresultaat van deze tak steeg met 13 procent tot 548 miljoen. In het vierde kwartaal daalde het resultaat evenwel met 10 procent als gevolg van de hogere grondstofprijzen en het uitblijven van vraagherstel in Europa en de Verenigde Staten.

Het bedrijfsonderdeel performance coatings leverde solide prestaties. De omzet steeg met 16 procent tot 4,78 miljard, het bedrijfsresultaat met 9 procent tot 647 miljoen. De chemiepoot was goed voor 4,94 miljard euro aan opbrengsten, 13 procent meer dan in 2009.

Voor dit jaar streeft Akzo Nobel naar een groei van meer dan 5 procent van zowel de omzet als het bedrijfsresultaat.

Reageer op dit artikel