nieuws

achtergrondFly-over Waarderpolder vergt ‘planning in kwadraat’

bouwbreed

Ballast Nedam verbetert met de bouw van een fly-over de ontsluiting van het bedrijventerrein Waarderpolder. Het kunstwerk maakt deel uit van de nieuwe ‘stadsentree’ van Haarlem. De oplevering staat op de lijst voor 11 november van dit jaar.

De planning voor de bouw van de fly-over naar de Waarderpolder kostte nogal wat hoofdbrekens. De ontsluiting voor het Haarlemse bedrijventerrein kruist onder meer de spoorlijn naar Amsterdam. Spoorbeheerder ProRail wil daarom zeer ruim van tevoren weten wat aannemer Ballast Nedam Infra Noord West op welk moment wat denkt te willen doen.

De fly-over wordt opgebouwd uit vijftig voorgefabriceerde gebogen kokerliggers met een lengte van 40 tot 45 meter. Haitsma Beton maakt ze momenteel in Kootstertille. Daarna gaan ze per schip naar de haven van Haarlem waar ze per as naar de locatie gaan. Het transport passeert onderweg een deel van de binnenstad. De gemeente wil ruim van tevoren de route controleren die Ballast Nedam heeft uitgezet.

Op de locatie tillen twee 1200-tons kranen van Mammoet de liggers op hun plek. Dat gebeurt vanaf week 16. In het weekeinde van week 21 hijsen de kranen de liggers die de spoorbaan kruisen. ProRail sluit het tracé dan voor 52 uur af. De spoorwegbeheerder laat dan tevens de bovenleiding veranderen. De stroomvoorziening voor de treinen moet op de plek van de fly-over wat lager worden gehangen.

“Het is een hele logistieke operatie om de kranen op hun plek te krijgen”, zegt projectleider Sander Houtenbos. De bouwplaats biedt volgens hem maar net genoeg plaats om de mobiele kranen te kunnen afstempelen. Dat laatste zal weinig problemen opleveren, denkt Houtenbos, al werkt de bodemgesteldheid niet echt mee.

Kantelen

Omdat de kokers gebogen zijn, hebben ze de neiging om te kantelen. “Die neiging hebben ze al zodra ze in Kootstertille uit de bekisting komen”, zegt Houtenbos. Vanaf dat moment tot dat ze op hun plek liggen moet daarmee rekening worden gehouden. Op de bouwplaats betekent dat het aanbrengen van tijdelijke ondersteuningen die de liggers op hun plek houden tot ze zijn nagespannen.

Ballast Nedam rondt momenteel het vlechtwerk af voor de laatste van de vier pijlers die de fly-over dragen. De wapening is volgens een driedimensionaal model gevormd in de buigcentrale van de aannemer. Houtenbos: “De staven zijn te zwaar om ze op locatie te kunnen buigen.” De bekisting bestaat uit stalen vormen die fabrikant Hendriks uit Veenendaal speciaal voor dit project heeft gemaakt. De bekisting is zodanig geconstrueerd dat die zonder de pijler te beschadigen open te vijzelen is.

De laatste pijler steekt voor een deel in het ‘Haarlemse’ perron van het station Haarlem Spaarnwoude. “De opbouw van de wapening en het aanbrengen van de bekisting blijft net binnen de veiligheidsmarge die ProRail hanteert voor werk langs het spoor”, zegt Houtenbos. De praktijk moet uitwijzen of dat voor het ontkisten ook nog geldt. “Wordt de voorgeschreven ruimte overschreden dan kunnen we een buitendienststelling overwegen voor de ontkisting. “

In de bekisting wordt zelfverdichtend beton gestort. Ballast Nedam betrekt dat van Cementbouw dat op ruim tien minuten van de locatie zit. Houtenbos: “Daarmee is het gevaar geweken dat de mixers in een file terechtkomen en te lang onderweg zijn.”

De laatste pijler wordt begin maart volgestort.

Reageer op dit artikel