nieuws

‘Wijzig controle op waterkeringen drastisch’

bouwbreed Premium

Het onderhoud van waterkeringen kan efficiënter en goedkoper. Mits er een nieuw systeem wordt ontwikkeld waarbij de dijken permanent onder controle staan en niet zoals nu eens in de vijf jaar worden geïnspecteerd. Dat stelt het Interprovinciaal Overleg (IPO). Provinciale onderzoeken wijzen uit dat ondanks de lopende rivierverruimings- en dijkverbeteringsprogramma’s, dijken, dammen en duinen over […]

Het onderhoud van waterkeringen kan efficiënter en goedkoper. Mits er een nieuw systeem wordt ontwikkeld waarbij de dijken permanent onder controle staan en niet zoals nu eens in de vijf jaar worden geïnspecteerd.

Dat stelt het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Provinciale onderzoeken wijzen uit dat ondanks de lopende rivierverruimings- en dijkverbeteringsprogramma’s, dijken, dammen en duinen over honderden kilometers niet voldoen aan de wettelijke normen. Deze bevindingen worden deze maand gemeld aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De rapportages gaan vergezeld van het advies om de wijze waarop de keringen worden gecontroleerd, drastisch te wijzingen. Volgens de provincies is dat nodig omdat de waterveiligheid in het geding kan komen door verregaande bezuinigingen.

Slimmer

“Het is zaak de waterkeringen slimmer te toetsen”, zegt Harry Keereweer. Hij is bestuurslid van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en gedeputeerde in de provincie Gelderland waar hij zich onder meer richt op waterproblematiek.

Het systeem dat momenteel wordt gebruikt om de waterkeringen te toetsen, is verouderd, legt hij uit. Eens in de vijf jaar worden de dijken gecontroleerd. Ze worden goedgekeurd of afgekeurd, een tussenweg is er niet. Waterkeringen die niet blijken te voldoen aan de wettelijke normen, moeten vervolgens worden aangepakt. “Dat brengt enorm veel werk en hoge kosten met zich mee, terwijl er meestal geen acuut gevaar dreigt.”

Daarom dringen de provincies aan op een andere manier van werken waarbij met beperkte middelen maximale veiligheid kan worden gerealiseerd. Ze stellen een verfijnder toetsingssysteem voor waarbij recht wordt gedaan aan de werkelijke toestand van een waterkering. Daartoe zou elke kering een rapportcijfer moeten krijgen dat uitdrukt hoe veilig hij is en wat de gevolgen zouden zijn van een eventuele dijkdoorbraak.

Permanent

“Wanneer een dijk niet volledig voldoet aan de strenge normen, is de situatie meestal nog acceptabel en hoef je niet meteen in te grijpen. Het onderhoud van de dijken kan dus vaak over een langere periode worden uitgesmeerd.” Pas als een waterkering een 3 of een 4 als rapportcijfer scoort, moet worden ingegrepen.

“Hou je bovendien de situatie permanent in de gaten, dan hoeven waterkeringen niet eens per vijf jaar allemaal te worden opgeknapt. Dat is efficiënter, je kunt er minder mensen voor inzetten en je spaart geld uit.” Hij merkt daarbij op dat bij het Rijk, de provincies en de waterschappen voldoende kennis aanwezig is om de dijken permanent onder controle te houden.

Reageer op dit artikel