nieuws

Wethouders kraken wet monumenten

bouwbreed Premium

Tweeëndertig wethouders hebben gezamenlijk een brandbrief geschreven naar de Tweede Kamer. Zij vrezen onherstelbare schade aan monumenten door aanpassingen in de Monumentenwet.

Maandag bespreekt de Tweede Kamer de wijzigingen in de Monumentenwet. In de aanloop naar de behandeling klinken de protesten hiertegen steeds luider. Het grootste bezwaar is dat voor veel aanpassingen en onderhoud aan monumenten straks geen vergunningen meer nodig zijn. Zo is regulier onderhoud en bouwen aan de achterzijde van monumentale panden in beschermd stads- of dorpstoezicht straks vergunningvrij toegestaan. De wethouders vrezen, samen met een schare aan private monumentenorganisaties, dat hierdoor onherstelbare schade aan de monumenten kan ontstaan.

Monumentenwacht Nederland, Federatie Welstand, Erfgoedvereniging Heemschut, Federatie Instandhouding Monumenten, Landschapsbeheer Nederland en Convent gemeentelijke bouwhistorici hebben zich ook in hun bezorgdheid verenigd. Federatie Welstand wijst erop dat door de aanpassingen in een beschermd stadsgezicht in elke achtertuin een loods van 30 vierkante meter mag worden gebouwd, plus een aanbouw van 2,5 meter diep. Ook mogen zonder vergunningen dakkapellen en zonnenpanelen op monumenten worden geplaatst. De bezwaarmakers pleiten daarom voor een verplicht overleg tussen gemeente en de monumenteneigenaar.

Maatregel

De Amsterdamse wethouder Gehrels, penvoerder namens de 32 wethouders, adviseert de Tweede kamerleden een maatregel op te nemen waardoor gemeenten de eigenaar van een monument kunnen helpen bij het zoeken naar de beste manier om onderhoud en aanpassingen aan het pand door te voeren.

De eigenaar heeft dan een meldingsplicht, waarna de gemeente de eigenaar met technische en historische kennis kan bijstaan. Onherstelbare schade kan op die manier worden voorkomen.

Met de aanpassingen zoals staatssecretaris Zijlstra voor ogen heeft, is volgens Gehrels alleen handhaving achteraf mogelijk. “Vanuit het behoud van monumentale waarden is dat heel riskant. Wat wordt vernietigd, is voor altijd verdwenen.”

De andere aanpassingen worden overigens breed ondersteund, zo is er steun voor de herbestemming van oude gebouwen en de gebiedsgerichte monumentenzorg, waardoor ook de omgeving van monumenten kan worden beschermd.

Reageer op dit artikel