nieuws

Verdubbeling van bouwconflicten verontrust Rijkswaterstaat

bouwbreed

Verdubbeling van bouwconflicten verontrust Rijkswaterstaat

Het aantal bouwconflicten stijgt. Bij de aanbestedingsrechtszaken is sprake van meer dan een verdubbeling: van vijf in 2009 naar twaalf in de eerste negen maanden van afgelopen jaar.

Tijdens de uitvoering spanden nog eens negen bouwers een zaak aan tegen
Rijkswaterstaat, tegen zes het jaar ervoor. Domineesgedrag, oordeelt Topman Jan
Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat hard. Met de mond mooie woorden belijden,
maar ondertussen het tegenovergestelde doen. Dronkers is bijna een jaar topman
van Rijkswaterstaat. Naast het ad hoc blussen van brandjes, houdt hij de grote
lijnen scherp in de gaten. Hij bedacht het afgelopen jaar een pakket maatregelen
om het professionele opdrachtgeverschap in te bedden.

Als relatieve buitenstaander was Dronkers aangenaam verrast een goede
zakelijke houding bij de bouwsector aan te treffen. Tegelijkertijd is een
kentering gaande die hem minder geruststelt. Dat blijkt uit de stijging van het
aantal bouwconflicten. “Bouwers verwachten van ons als opdrachtgever een
stabiele koers, maar moeten zelf ook niet terugvallen in oud gedrag. Het zijn
lastige tijden, maar prijsvechten en conflicten vormen niet de koers waarop we
op de lange termijn vooruitkomen. Het goede voorbeeld geven, moet wel van twee
kanten komen en laten we juist nu elkaars hand vasthouden”, waarschuwt hij. De
topman schroomt niet om de top van het bedrijfsleven erop aan te spreken.

Lees
hier verder hoe de topman van Rijkswaterstaat de bouwsector gaat
aanpakken!

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels