nieuws

Vakbonden willen weer samen met de werkgevers optrekken

bouwbreed Premium

Wat de bonden betreft, maken werknemers en werkgevers zich samen sterk voor de sector

Dat is in hun ogen de weg om de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en de bedrijfstak voor te bereiden op de toekomst.
De voorzitter van FNV Bouw, John Kerstens, heeft het over “de sector bouwrijp maken”. Voor een goede toekomst van het bouwvak, moet de jeugd van nu dat aantrekkelijker gaan vinden. Vooralsnog is de trend andersom, ziet hij bezorgd. “In heel Europa zien steeds minder jongeren de bouw zitten.”
Zijn collega van CNV Vakmensen, Jaap Jongejan, maakt zich daarover eveneens zorgen. “We hebben veel jongeren en zij-instromers nodig die in de bouw willen gaan werken. Ook daarom, verklaart hij, zal hij zich dit jaar sterk maken voor het behoud van de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden. “Bedrijven moeten zorgen dat ze interessant zijn om voor te werken. Dat kan door zich neer te zetten als sociaal en innovatief.”
De vakbondsmannen wijzen erop dat binnen afzienbare tijd veel oudere werknemers met pensioen gaan. Hierbovenop komt nog de groep die de bouw verlaat door de crisis. Van degenen die hun baan kwijtraken, is naar verluidt een flink deel definitief voor de sector verloren. Kerstens maakt zijn borst nat: “We zullen dit jaar alles op alles zetten om te zorgen dat de 50.000 banen die op de tocht staan, niet leiden tot ontslagen.”
De bondsaanvoerders zeggen veel waarde te hechten aan voortzetting van stimuleringsregelingen zoals deeltijd-WW en de tijdelijke btw-verlaging. Jongejan: “Het is van groot belang dat werkgevers en werknemers elkaar hierover weten te vinden.”
Hij roept bouwers ook op nieuwe markten te zoeken. “Ze kunnen bijvoorbeeld inspelen op demografische ontwikkelingen zoals bevolkingskrimp en de behoefte aan nieuwe kantoorconcepten.”
Om als vertegenwoordigers van de sector effectief samen te kunnen optrekken, wil Kerstens “dat de werkgevers eindelijk hun strijdbijl begraven”. Hij doelt op de onenigheid tussen Bouwend Nederland en de Aannemers Federatie Nederland (AFNL) zoals nu weer over het vorstverlet. “Ze worden het maar niet eens en de werknemers zijn daarvan de dupe. Met ons valt elke afspraak te maken die werkt. Als de problemen maar niet worden afgewenteld op de werknemers”, verzekert hij.

Modernisering

Jongejan hoopt dat het door de sector opgezette scholingsfonds crisisbestendig blijkt. Kerstens noemt modernisering van de arbeidsvoorwaarden nog als belangrijk agendapunt. “We moeten inspelen op wensen bij jongeren zoals het beter kunnen combineren van werk en privé. Jongejan hekelt in dit verband het onder de cao duiken met werknemers uit vooral Oost-Europa. “Als de één dat doet, kan de ander niet achterblijven. Zo krijg je een neerwaartse spiraal in de bouw. Jongeren gaan zich afvragen: wil ik daar wel blijven werken.”

Reageer op dit artikel