nieuws

Unieke slibvergister voor waterschap Reest en Wieden

bouwbreed Premium

Het Drents-Overijsselse waterschap Reest en Wieden laat als eerste van Nederland een tweetraps slibgistingsinstallatie bouwen bij de rioolwaterzuivering in Echten. Twee metershoge tanks gaan het slib in twee etappes vergisten.

Het slib wordt eerst verhit tot 50 à 55 graden, waarna het aan de gebruikelijke vergistingstemperatuur van 33 à 34 graden wordt blootgesteld. Hierdoor blijft zo’n 30 procent minder slib over; normaal is de slibafbraak tussen 15 en 20 procent.

Doordat meer slib wordt vergist komt tevens meer biogas vrij, naar schatting 2 miljoen kubieke meter per jaar. Hiermee kan naar verwachting 5,6 miljoen kilowattuur elektriciteit worden opgewekt. Het waterschap stelt 12,5 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van de slibinstallatie.

Het restproduct van de gisting ondergaat een deelstroombehandeling. Door toevoeging van magnesium en beluchting wordt het aanwezige fosfaat omgezet in korrels struviet, dat als meststof kan dienen. Het is de bedoeling dat de rioolwaterzuivering van het waterschap in Echten energieneutraal gaat draaien. Door de opwekking van eigen elektriciteit bespaart het waterschap (verzorgingsgebied circa 240.000 inwoners) een kleine half miljoen op de begroting en wordt circa 3300 ton CO2per jaar minder uitgestoten.

Het waterschap heeft nu drie gistinstallaties in Beilen, Steenwijk en Meppel. In de eerste twee moest fors geïnvesteerd worden, waarna gekozen is voor de bouw van een nieuwe slibvergister in Echten die het slib van zeven waterzuiveringsinstallaties zal behandelen.

De aanbesteding vond inmiddels plaats, de gunning nog niet. Een van de aannemers maakte met succes bezwaar tegen de procedure bij de rechtbank. Hierop ging de bouwer die het werk aanvankelijk gegund zou krijgen in hoger beroep. Half februari doet het gerechtshof in Leeuwarden uitspraak in de zaak. De nieuwe installatie moet volgend jaar juli in bedrijf zijn, aldus projectleider Rutger Dijsselhof.

Reageer op dit artikel