nieuws

Software aangepast aan wet melden afvalstoffen

bouwbreed

Het inwerkingtreden van de aanpassingen op het besluit Melden van Afvalstoffen vanaf dit jaar heeft ook gevolgen voor het meldsysteem van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

Bouwautomatiseerder Van Meijel paste de module Afvalverwerking en Containertransport van het bedrijfsinformatiesysteem Metacom hierop aan.
De oplossing verwerkt nu ook de nieuwe afgiftemeldingen die betrekking hebben op recyclebare producten en reststoffen. Tevens kunnen repeterende vrachten tussen vaste locaties en vaste voertuigen eenvoudiger worden verwerkt met behulp van een begeleidingsbrief. De module biedt tevens functies voor het wegen en registreren van afvalstoffen.

Reageer op dit artikel