nieuws

‘Samenwerking houdt iedereen scherp’

bouwbreed Premium

‘Samenwerking houdt iedereen scherp’

Circa dertig bedrijven en organisaties uit de bouw en aanverwante sectoren in Noordoost Nederland maken zich maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen eigen.

De organisaties zijn nog niet verplicht duurzaam in te kopen en toch doet
iedereen tijdens de workshops enthousiast mee. Het initiatief voor het project
‘Duurzaamheid in de Steigers’ komt van de bouwbedrijven Trebbe Oost & Noord
en Van Dijk Groep en projectadviesbureau Borger en Burghouts. “De deelnemers
leggen de lat hoog en houden elkaar scherp”, zegt directeur Antje de Groot van
Trebbe Oost & Noord. Volgens directeur Joost Baak van Borger en Burghouts is
het uniek dat zoveel organisaties en bedrijven uit de bouwkolom in alle openheid
werken aan verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Van maart tot en met december
2010 doorlopen de bedrijven en instanties zes workshops. De deelnemers worden
bekend gemaakt met de beginselen en krijgen instrumenten aangereikt om die in de
eigen bedrijfsvoering toe te passen. Daaruit maakt elke deelnemer een concreet
plan van aanpak voor zijn bedrijf. Rode draad is het duurzaam inkopen van
materialen en diensten vanuit het oogpunt van People, Planet en Profit. Wegens
het duurzaam inkopen van overheden moeten bedrijven uit de bouwkolom rekening
houden met duurzame eisen in aanbestedingen. Als alle bedrijfsrapporten klaar
zijn, worden de resultaten van ‘Duurzaamheid in de Steigers’ gepresenteerd
tijdens een symposium Er komen zaken aan de orde als duurzaam inkopen van
‘groen’ geproduceerde materialen, beperking van transportkilometers, scheiding
van afval op de bouwplaats, loopbaanbegeleiding, sponsoring, interne opleidingen
en leerlingbouwplaatsen. Als een deelnemer er de kantjes afloopt wacht hem geen
sancties. “De initiatiefnemers vroegen de deelnemers een bijdrage in de kosten
te geven van 5000 euro per bedrijf. Elk bedrijf is op en top gemotiveerd om zijn
eigen organisatie te verduurzamen”, zegt De Groot.

Het is geen doel op zich dat onder de deelnemers ketenverbanden ontstaan die
samen maatschappelijk en duurzaam ondernemen. Maar het zou wel het ultieme
resultaat zijn, zegt Bert Beun, algemeen directeur van Van Dijk Groep. “Elk
bedrijf stelt zijn eigen doelen. Niet elke onderneming heeft de middelen om op
het hoogste niveau deze manier van ondernemen te implementeren. De winst van
deze samenwerking is dat de bedrijven elkaar bewust maken van deze
bedrijfsvoering en wellicht op basis daarvan in de toekomst zaken met elkaar
doen”. Voorbeeldprojecten zijn kenniscentrum duurzaam bouwen Hibertad in
Hardenberg, de afbouwbox die buiten de bouwplaats wordt gevuld met
bouwmaterialen en de berekening van de CO2-footprint van de bedrijfsvoering. Het
valt De Groot op dat per gemeente verschilt hoe ver ze is met het selecteren en
gunnen van opdrachten op criteria van duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. “Relatief weinig gemeenten namen het op in hun pve.
Enschede en Hardenberg zijn uitzonderingen. Enschede heeft een kadernotitie
waarin woningcorporaties en gemeente samen een prestatieafspraak maken over
upgrading en renovatie van de woningvoorraad. Hardenberg heeft haar beleid over
duurzaam inkopen goed geformuleerd.”

Reageer op dit artikel