nieuws

PvdA wil vele natuurregels in één wet

bouwbreed

PvdA wil vele natuurregels in één wet

De PvdA neemt het initiatief voor een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat de natuur in Nederland op de lange termijn beter wordt beschermd. Ook moeten de vele natuurregels daarin worden opgenomen. Dat maakte PvdA-leider Job Cohen zondag bekend tijdens de actie Hart voor Natuur.

Cohen wil een wet BasisNatuur, die de natuur minder afhankelijk moet maken
van de wispelturigheid van de politiek. Hij hekelde dat de natuur “kennelijk
onderdeel is geworden van de zinloze politieke polarisatie”, terwijl juist “een
lange adem” nodig is om resultaten te bereiken. Volgens de PvdA-voorman vormt de
natuurlijke leefomgeving een onmisbaar onderdeel van onze basis. In de wet
moeten ook basiszaken worden vastgelegd zoals omvang en bescherming van de
natuur, aldus Cohen. Ook moet in de wet staan wanneer het netwerk van
natuurgebieden gereed moet zijn. De planning was 2018 maar volgens de Cohen is
dit niet haalbaar meer en dreigt het nu definitief op de lange baan te komen. De
wet BasisNatuur moet ook regelen dat bij aantasting van de natuur door de bouw
van woningen of de aanleg van wegen, de natuur elders wordt uitgebreid en wel
zodanig dat wordt gezorgd voor volledige compensatie. Verder moet de wet de vele
natuurregels op nationaal en Europees niveau bij elkaar voegen. Op een
partijbijeenkomst van de sociaaldemocraten later op de dag in Nijmegen noemde
Cohen de bezuinigingen van 40 procent op natuur die het kabinet-Rutte wil,
onbegrijpelijk en onacceptabel.

Reageer op dit artikel