nieuws

Provincie vreest bezuinigingen in onderhoud infrastructuur

bouwbreed

Waterwerkers en wegenbouwers die veel in Zuid-Holland klussen, wachten spannende tijden. De totale opdrachtenkoek van onderhoud en beheer aan (vaar)wegen slinkt jaarlijks mogelijk met 41 miljoen euro.

Het is crisis en Zuid-Holland verwacht dat het moet snijden in het budget voor infrastructuur. Op zoek naar geld, schetste de provincie vier scenario’s, oplopend van zwakke tot sterke bezuinigingen.

De orderportefeuille van aannemers loopt de meeste deuken op als Zuid-Holland inzet op scenario vier, de sterkste bezuiniging. In dat geval zakken de reserveringen voor infra naar 85 miljoen euro, terwijl 124 miljoen euro nodig is. Trajectgewijs aanpakken van onderhoud is met dit beperkte budget niet meer mogelijk is.

In scenario drie (budgetbehoefte van 102 miljoen euro) is de besparing iets minder groot. Volgt de provincie deze lijn dan worden grote onderhoudsprojecten aan wegen, bruggen en viaducten uitgesteld. Dit leidt tot hogere kosten in de toekomst.

In de iets ‘zachtere’ variant (114 miljoen euro) zet de provincie het huidige beleid voort met een aantal besparingen. “Deze hebben geen consequenties voor de bereikbaarheid, veiligheid of de technische staat van de infrastructuur”, aldus de provincie.

Voor het voortzetten van het huidige beleid is elk jaar ruim 120 miljoen euro nodig: 92 miljoen voor beheer en onderhoud, 32 miljoen voor ‘incidenteel werk zoals het vervangen van een brug of het wegwerken van achterstallig onderhoud. Welke koers de provincie gaat varen laat Zuid-Holland over aan de nieuwe Gedeputeerde Staten.

Reageer op dit artikel