nieuws

Pps Rijkswaterstaat aan zijden draadje

bouwbreed

Het Rijk schrapt waarschijnlijk het eerste pps-kantoor van Rijkswaterstaat. De nieuwbouw in Delft zou ten prooi vallen aan de bezuinigingsronde van 1,5 miljard euro.

De aanbesteding voor de nieuwbouw voor de Dienst Verkeer en Scheepvaart met 575 werkplekken in de TU-wijk van Delft is formeel nog niet stopgezet. De Rijksgebouwendienst benadrukt dat de Organisatie Bedrijfsvoering Rijk momenteel 186 projecten onderzoekt waarvan de kosten relatief te hoog zijn. De nieuwbouw in Delft staat op deze lijst.

De Rijksgebouwendienst verwacht in februari meer duidelijkheid te verschaffen over te schrappen projecten. Vorig jaar maart werd het ‘ambitiedocument’ gepubliceerd voor een flexibel en comfortabel gebouw met testruimtes en werkplekken, waarin de dienst nauw zou kunnen samenwerken met de TU Delft, TNO en andere kennisinstituten. Het huurcontract van het huidige gebouw loopt volgend jaar af en de kans bestaat dat Rijkswaterstaat Delft dan helemaal verlaat om bij de collega’s in Westraven Utrecht in te trekken.

Rijkswaterstaat wordt niet gespaard bij de bezuinigingsoperatie van het Rijk, ondanks het feit dat de dienst al is ingekrompen van 12.000 naar 9000 mensen. Daardoor zit de dienst ruim in zijn jasje. De Rijksgebouwendienst heeft in november een bouwstop opgelegd gekregen voor alle huisvestingsprojecten, totdat duidelijk is hoe de bezuinigingen van 1,5 miljard euro worden ingevuld.

Hier en daar lekken de eerste geruchten uit. Er zijn geen aanwijzingen dat de pps-projecten voor het Defensiemuseum in Soesterberg en de Hoge Raad worden afgelast. Ook het opknappen van het oude VROM-gebouw en het ministerie van Buitenlandse Zaken staan nog op de planning.

Ook is duidelijk dat de inspecties van Verkeer en Waterstaat en VROM worden samengevoegd, waarbij het management voor de helft wordt teruggebracht. Daarnaast moet Agentschap NL met de helft van de mensen verder. Verder vindt een kaalslag plaats bij de Dienst Landelijk Gebied van het oude ministerie van Landbouw. Veel van hun taken gaan naar de provincies.

Reageer op dit artikel