nieuws

Onderhoud groenvoorziening in woonwijken scoort goed

bouwbreed Premium

Het onderhoud van groenvoorzieningen in woonwijken is dik in orde. De meerderheid van de Nederlandse bevolking, is die mening toegedaan, zo blijkt uit de Belevingswaardenmonitor Nota ruimte 2009.

Onderzoeksbureau Alterra van de Wageningen Universiteit voerde het onderzoek uit in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het onderzoek trok ruim 70.000 respondenten. Van hen gaf 71 procent aan het onderhoud van de groenvoorzieningen als goed tot zeer goed te waarderen.

Vergeleken met een in 2006 gehouden onderzoek is de tevredenheid over het groen flink gestegen. Destijds was 65 procent van de respondenten tevreden over het onderhoud van het groen.

Ook over de hoeveelheid groen in de woonomgeving heerst overwegend tevredenheid. Bijna 79 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan tevreden te zijn over het groen in de buurt. Dat is een lichte daling vergeleken met 2006, toen dat 81 procent was.

Inwoners van de 31 grootste gemeenten en de vier grote steden zijn wat minder tevreden over het groen in hun dagelijkse omgeving dan bewoners van het platteland. Dat komt vooral omdat het volgens hen in hun omgeving niet stil genoeg is. Ook is er te weinig echte natuur en te veel aangelegd groen, vinden zij.

Reageer op dit artikel