nieuws

Noorder

bouwbreed

De mogelijkheden om woningen te bouwen op bedrijventerreinen moeten flink worden verruimd. De Haagse wethouder Marnix Norder (stadsontwikkeling en volkshuisvesting) pleit daarvoor omdat hij vindt dat een strikte scheiding van wonen en werken leegstand van bedrijfsgebouwen stimuleert.

Haagse wethouder wil meer ruimte voor woningbouw op bedrijventerrein

“Er zijn te veel regels die het bouwen van woningen op bedrijventerreinen in de weg staan”, zegt Norder in zijn werkkamer in het Haagse stadhuis. “In de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond een hokjesgeest die nu nog steeds rondwaart. Wonen en werken kregen elk hun eigen vakje en moesten strikt worden gescheiden. Die gedachte is inmiddels achterhaald. Er zijn voldoende mogelijkheden om wonen en werken op een goede manier te combineren. En het wordt tijd dat we daarvan op grote schaal gebruikmaken. Zeker nu door de kredietcrisis kantoren en bedrijfspanden leeg komen te staan, zoals bijvoorbeeld in de Plaspoelpolder in onze buurgemeente Rijswijk.”

Bouwbesluit

Norder is voorstander van een drastische herziening van het Bouwbesluit en de milieunormering. “Daar zou met het rode potlood doorheen moeten worden gegaan om de passages die de combinatie wonen-werken in de weg staan te schrappen. Ook zouden er meer mogelijkheden moeten komen om regels flexibel te hanteren.”

Neringdoenden

De ideeën van de wethouder vallen niet overal in goede aarde. Eerder deze maand botste hij met de Kamer van Koophandel over het bouwen van woningen aan de kop van een bedrijventerrein aan de Uitenhagenstraat in de Haagse wijk Transvaal. Volgens de Kamer van Koophandel zou woningbouw de neringdoenden de das omdoen, omdat een woonfunctie voor het gebied leidt tot strengere milieu- en verkeersvoorschriften. Ook zouden parkeerplaatsen verdwijnen.

Norder ziet dat anders. “De woningen zouden in de buurt komen te staan van bedrijven die binnen milieucategorie 2 vallen en dat levert dus geen problemen op. Ondernemingen die binnen een hogere milieucategorie vallen, zijn uitsluitend te vinden in het midden van het terrein en dus op veilige afstand van de huizen.”

Hij verwijt de Kamer van Koophandel te veel vast te houden aan verouderde denkbeelden. “De Kamer van Koophandel is niet meegegroeid met de tijd. Er wordt met een bril van veertig jaar geleden gekeken naar de belangen van de ondernemer. Ik probeer daarin verandering te brengen, maar vooralsnog is het een moeizaam proces.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels