nieuws

Minder gebouwd in Zuid-Holland

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland heeft haar woningbouw-plannen drastisch naar beneden toe gewijzigd.

Was het eerst de bedoeling de woningbouwproductie tussen 2007 en 2012 op te schroeven van 16.000 in 2007 naar 20.000 in 2012, nu gaat de provincie uit van een bouwproductie van 10.000 tot 12.000 woningen per jaar in de periode tot 2020.
Plannen om 29 procent van de nieuwbouw te realiseren in de sociale huursector, worden vanwege de recessie niet gehaald. Dat blijkt uit een rapport, dat een terugblik gunt op de collegeperiode 2007-2011.’
In 2008 en 2009 zijn respectievelijk 17.000 en 19.600 woningen gebouwd. Dat zijn er 2600 meer dan gepland. De doelstelling om in de collegeperiode 1400 hectare in te richten voor recreatie rondom de steden, is slechts voor 60 procent gehaald. De provincie verwacht dat dit in 2013 alsnog kan worden gerealiseerd door een inhaalslag. Zo worden gebieden onteigend en zijn ten behoeve van recreatie gronden verworven in de Eendragtspolder.
Succesvoller was de provincie met het saneren van 200 hectare verspreid liggende kassen. Er zijn definitieve afspraken gemaakt over de sanering van 144 hectare verspreid liggend glas, bovendien wordt de sloop van nog eens 77 hectare kassen voorbereid.
Verder meldt het rapport dat in Zuid-Holland zo’n 27 kilometer provinciale wegen zijn aangelegd en 20 kilometer gereconstrueerd. Kosten: 400 miljoen euro. Voor beheer en onderhoud van provinciale wegen en vaarwegen trok de provincie 78 miljoen euro extra uit.

Reageer op dit artikel