nieuws

‘Milieudatabase is geen black box’

bouwbreed

De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) werkt aan een Nationale Milieudatabase die eind dit jaar duurzame informatie bevat over 80 procent van de in Nederland gebruikte bouwproducten en bouw-materialen. Met de database en een nieuwe bepalingsmethode zijn de milieuprestaties van bouwwerken eerlijker dan ooit te berekenen. Toch blijven veel partijen sceptisch. Harry van Ewijk en Cees Maliepaard van de Stichting Bouwkwaliteit laten zich niet uit het veld slaan.

Begin over milieuprestaties en bouwwerken en ze raken beiden niet uitgepraat. Met twijfels over duurzame normen hoef je niet bij hen aan te komen. Alsof ze een religie verdedigen. Van Ewijk: “Ik geloof oprecht dat die normen de milieubelasting kunnen verminderen en dat de maatschappij daarmee gediend is. We bouwen nog niet helemaal milieuvriendelijk, maar wel steeds meer. Sinds de energiecrisis in 1973 zijn we eigenlijk vooral bezig geweest met het verminderen van de energieverbruik in gebouwen. Veel techniek en materiaal zijn toegevoegd om energiebesparing te realiseren. Dat is niet altijd goed geweest voor het milieu.”

Van Ewijk spant zich al vijftien jaar in voor eenduidige milieunormen. En hoewel de Stichting Bouwkwaliteit met een nieuwe bepalings­methode dichterbij is dan ooit, blijft het sterk de vraag of die in het nieuwe Bouwbesluit wordt opgenomen. Maliepaard: “Minister Donner beslist daar volgende maand over. Op een harde eis rekenen we sowieso niet. Als er iets in de regels komt, dan is het iets in de sfeer van een overgangsperiode.”

Bouw- en gww-bedrijven zouden één bepalingsmethode voor milieuprestaties moeten omarmen oppert Maliepaard. “Anders blijft iedere opdrachtgever zijn ‘eigen’ instrumenten gebruiken om duurzame constructies te berekenen. Dat wekt onvrede.” Dat milieuvriendelijk bouwen duur is, bestrijdt Van Ewijk. “Natuurlijk komt er een moment dat de prijzen doorberekend worden. Maar uiteindelijk ben je als maatschappij goedkoper uit: voorkomen is beter dan genezen.”

SBK beheert sinds juni vorig jaar de Nationale Milieudatabase. Concreet betekent dat het samenvoegen van gegevens van GreenCalc, GPR en TNO. Uiteindelijk moet op basis van de Milieudatabase eenduidige uitspraken kunnen worden gedaan over de milieuprestaties van producten in een bepaalde toepassing. In de ene constructie kan een product dus veel gunstiger scoren dan in een andere. Oneindig veel resultaten zijn denkbaar. Maakt dat van de database een soort black box? “Nee”, reageert Van Ewijk resoluut. “Het is een lastige rekensom, maar elk gebruikte cijfer is te herleiden.”

Dat fabrikanten informatie aanleveren over hun eigen producten maakt de data niet onbetrouwbaar volgens Maliepaard. Bang dat het juridische procedures gaat regenen is hij dan ook niet. “De informatie en toetsingsprocedures zijn uiteindelijk voor iedereen toegankelijk. Dat zal leveranciers ervan weerhouden te sjoemelen met gegevens. Het heeft gewoon geen zin met onzinnige claims aan te komen.”

De twee geloven heilig in hun missie. Toch kan het na deze maand zomaar zo zijn dat het kabinet de stekker uit de Milieudatabase haalt. Hoewel Maliepaard optimistisch is, denkt hij al na over doemscenario’s. “Maar we gaan zonder meer verder. Mogelijk zonder steun van de overheid.” Ook Van Ewijk zal zijn verhaal hoe dan ook blijven doorvertellen. “Hoeveel milieuvriendelijker de gebouwde omgeving kan worden? Bij energie kun je naar nul, bij materialen nooit. Het zal dan ook langzamer gaan dan 10 procent per jaar.”

Ingewikkeld verhaal dat van de Milieudatabase. Ze knikken. “Dagelijks krijgen we veel vragen van aannemers, architecten en opdrachtgevers.”

SBK houdt 24 februari het symposium Nationale Milieudatabase.

Milieueffectcategorieën

Bouwmaterialen in de database zijn beoordeeld op 10 effecten, gemeten van winning tot fabriekspoort.

1. uitputting abiotische grondstoffen

2. broeikaseffect

3. aantasting ozonlaag

4. humane toxiciteit

5. ecotoxicititeit zoet water

6. ecotoxicititeit zout water

7. terrestrische ecotoxiciteit

8. fotochemische oxidatie

9. verzuring

10. vermesting

Reageer op dit artikel