nieuws

Maastricht trekt lering uit debacle rond Servatius

bouwbreed Premium

Maastricht gaat een risicoanalyse uitvoeren en een plan van aanpak maken voor het woonbeleid. De gemeente besloot hiertoe om herhaling van het debacle rond corporatie Servatius in de toekomst te voorkomen, blijkt uit de gemeentelijke commissievergadering Stadsontwikkeling.

Aanleiding voor het besluit is de torenhoge schuldenlast van corporatie
Servatius als gevolg van het mislukken van de bouw van een grote
universiteitscampus. Het noodgedwongen stopzetten van de bouw leverde Servatius
een verlies op van 77 miljoen euro. Daarna moest de corporatie een lening
opnemen van 200 miljoen euro, waarvoor de gemeente borg staat. Servatius wil de
schuld wegpoetsen door de verkoop van ruim 1800 woningen. Daarover bestaan
twijfels in de raad. Gevreesd wordt voor verpaupering als de verkopen allemaal
doorgaan, omdat het woningaanbod dan minder gevarieerd zal zijn. Om die reden
gaat de gemeente een onderzoek instellen naar het woningaanbod en de
samenstelling daarvan in de naoorlogse wijken. Daarvan afgezien is het nog de
vraag of woningverkoop voldoende geld oplevert. Zo niet, dan gaan gemeente en
Rijk voor 200 miljoen het schip in, vreest een aantal raadsfracties.

Reageer op dit artikel