nieuws

Maastricht gaat vestingwerken voor 7 miljoen euro opknappen

bouwbreed

De gemeente Maastricht gaat op zoek naar 7 miljoen euro om delen van de eeuwenoude vestingwerken in de Limburgse hoofdstad beter zichtbaar te maken, zoals Fort Willem, de pas in 1963 herontdekte Romeinse brug en de Hoge en Lage Fronten.

Maastricht gaat proberen geldbronnen aan te boren in Europa, bij het Rijk en de provincie Limburg en bij particuliere beleggers.
De Hoge Fronten zijn ondergrondse gangenstelsels van de vestingwerken aan de westzijde van Maastricht, met een belangrijke cultuurhistorische betekenis. De Lage Fronten zijn buitenwerken met natte grachten, gedeeltelijk nog aanwezig tussen de Lage Frontweg en de Noorderbrug. Fort Willem is in 1816 aangelegd als uitbreiding van de Hoge Fronten. De Romeinse brug is in de eerste eeuw door de Romeinen gebouwd, zo’n 200 meter ten zuiden van de huidige Sint Servaasbrug. De brug heeft er gestaan tot 1275. De gemeenteraad gaat later deze maand om te beginnen een zogenoemde vestingvisie vaststellen. De vestingwerken zijn van grote historische betekenis voor Maastricht. De historische Maastrichtse verdedigingswerken bestaan uit meer dan 150 objecten, zowel boven- als ondergronds, meer dan 30.000 vierkante meter muurwerk, 11 kilometer ondergronds gangenstelsel en meer dan vijftig beschermde planten- en diersoorten.
Tot nu toe was er geen totaalvisie over dit belangrijke stuk cultureel erfgoed van de stad Maastricht. De vestingvisie levert dat totaaloverzicht wel, aldus de gemeente.
Een deel van de wallen verkeert inmiddels in een deplorabele toestand en moet dringend voor verder verval worden behoed. Om die reden stopt Maastricht per direct 335.000 euro in de restauratie van vervallen delen in de vestingwerken. Om dat te kunnen moest de gemeente een greep doen in een financieringsbron, die eigenlijk voor iets anders is bedoeld. Dat geld haalt Maastricht namelijk uit een potje, bedoeld voor het medesubsidiëren van opknapbeurten van monumentale woningen. Omdat het Rijk echter bijna geen aanvragen door eigenaren van dit soort panden meer goedkeurt, wordt dat geld niet aangesproken. Bovendien blijven aanvragen door de crisis uit. De nieuwe besteding betekent dat eigenaren van monumentale panden dit jaar niet meer mogen rekenen op financiële steun van de gemeente.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels