nieuws

‘Kritiek op O&O-fonds is grote onzin’

bouwbreed

Met de verantwoording van de bestedingen door het O&O-fonds Bouwnijverheid is niets mis. Volgens de secretaris van het fonds, Marcel Borg, slaat cao-adviseur Harry Vogels de plank compleet mis met zijn kritiek gisteren in deze krant.

Vogels bestudeerde de jaarrekening over 2009 en verklaart voor grote sommen geld de vereiste verantwoording te missen. Borg: “Dit is, als ik het kort door de bocht mag zeggen, grote onzin.” De jaarrekening is volgens hem correct en zou voldoen aan de hoogste standaard. “Ik ben er zeker van dat van de tweehonderd cao-fondsen, wij een van de strengste zijn als het gaat om de verantwoording van verleende subsidies.”
Dat Vogels verantwoordingen mist bij uitgaven, is volgens hem wel verklaarbaar. “Wij hebben de jaarrekening volgens de regels voor 1 juli ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar alle verantwoordingen komen niet één-op-één in de jaarrekening. De kleine fondsen moeten de verantwoordingen bij de uitgaven meesturen, maar de grote, met meer dan 25 subsidieontvangers, niet, Maar we hebben ze zéker wel.”

Insturen

Afgelopen najaar heeft het ministerie volgens hem gevraagd de verantwoordingen bij de uitgaven alsnog in te sturen omdat iemand die wilde inzien. “Dat hebben wij toen gedaan.”
Overigens zou Vogels voor inzage volgens hem ook bij het fonds zelf hebben mogen aankloppen. “Hij heeft dat niet gevraagd maar ik denk dat dit, wat mij betreft ten minste, geen probleem is.” Hoe kan Vogels vervolgens bij een aantal bedragen toch de verantwoording missen? “Dat is verklaarbaar. Pas na de afrekening van een subsidie volgt de verantwoording. Bij de tegemoetkomingsgelden voor leerling-bouwvakkers gebeurt dat bijvoorbeeld pas na enkele jaren als de leerling een diploma heeft gehaald.”

Ministerie

Dat is volgens Borg de reden waarom die nog niet konden worden geleverd. “Vogels klaagt ook over het ontbreken van accountantsverklaringen. Die zijn er wel maar als het goed is heeft hij helemaal geen accountantsverklaringen gezien. Die hebben wij namelijk op verzoek van het ministerie niet meegestuurd. In eerste instantie wel, misschien dat hij er daarvan een paar heeft gezien.”

Reageer op dit artikel