nieuws

Huisvester senioren kan investeren

bouwbreed

De stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) kan weer bouwen

De vrijstelling voor de vennootschapsbelasting (vpb) loopt langer door waardoor de stichting weer ruimte heeft voor investeringen.

Dankzij de Eerste Kamer heeft de SOR weer miljoenen euro’s beschikbaar voor investeringen in de periode 2011-2014. De senaat heeft de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de vrijstelling voor de stichting te handhaven.
Instellingen die zich (vrijwel) uitsluitend bezighouden met huisvesting van ouderen kunnen vrijstelling krijgen van betaling van vennootschapsbelasting.
De SOR had dat in 2008 ook geregeld met de Belastingdienst voor een periode van vijf jaar. Eind 2009 werd de vrijstelling echter plotseling ingetrokken waardoor aanvankelijk met ingang van 2010 en later vanaf 2011 weer belasting betaald zou moeten worden.
De SOR kon toen niets anders dan enkele nieuwbouw- en renovatieprojecten op de lange baan schuiven. Nu gaat de stichting echter weer bouwen. In ieder geval gaan nu de nieuwbouw van ruim 100 nieuwe woningen in Rotterdam en drie grote renovatieprojecten van in totaal 4 miljoen euro weer door.

Afspraken

“Voor de tweede keer op rij is het ons gelukt de overheid haar afspraken te laten nakomen”, zegt directeur Harry Rietveld van de SOR. “Als bouwende, ambitieuze corporatie wil je graag je doelstellingen waarmaken. Gelukkig ziet de Eerste Kamer in dat het geld direct besteed wordt aan de nieuwbouw voor onze specifieke doelgroep.”
De bezorgdheid is nog niet geheel over. Vanaf 2012 zal de stichting wel weer vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Dat zet de investeringsruimte dan weer onder druk, terwijl de vraag naar seniorenwoningen in de regio groot is.
Gewone corporaties hebben overigens nu wel al ‘last’ van de vpb waardoor zij minder mogelijkheden hebben om te investeren. Daar komt ook nog eens de aangekondigde bijdrage voor de huurtoeslag bij.

Reageer op dit artikel