nieuws

Herstel bouwpensioen te laat voor loonstrookje

bouwbreed

Het pensioenfonds voor de bouw lijkt na een moeilijk jaar weer gezond. Maar dat vertaalt zich echter niet in een gunstig salarisstrookje dat deze maand op de mat zal vallen.

Werknemers gaan komend jaar 0,5 procent meer premie betalen. In totaal gaat 8,4 procent van het salaris op aan pensioenpremie. Voor het derde opeenvolgende jaar gaan daarmee de pensioenpremies omhoog. Bouwplaatsmedewerkers dragen in vergelijking met 2008 2,9 procent extra van het salaris af. Uta-personeel zelfs 4,8 procent.

De totale afdracht van werkgevers en werknemers samen aan het pensioenfonds is inmiddels opgelopen tot 21,9 procent van het brutosalaris. Een stijging van 1 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. De premie zal over een aantal jaren rond de 23 procent uitkomen, sprak Bpf Bouw-werkgeversvoorzitter Henk de Pagter een aantal maanden geleden zijn verwachtingen uit in Cobouw.

De premiestijgingen vinden aanvang in een maand dat de pensioenfondsen voor de bouw weer op een gezond niveau lijken te zijn gekomen. Bpf Bouw noteerde eind december een dekkingsgraad van 107,4 procent, meldde het fonds deze week. Bij een dekkingsgraad boven de 105 procent beschikt het fonds over voldoende financiële middelen om toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen garanderen.

Worstelen

Het afgelopen jaar was voor het pensioenfonds een jaar van worstelen. Alleen in maart van vorig jaar werd een betere dekkingsgraad genoteerd dan de huidige 107,4. De helft van het jaar zat het pensioenfonds onder de norm van 105.

Het fonds was de afgelopen jaren hard bezig een door De Nederlandsche Bank geëist herstelplan uit te voeren, toen de dalende rentestanden veel Nederlandse pensioenfondsen, waaronder Bpf Bouw, fors in de min zette. Toenmalig minister van Sociale Zaken Donner wilde dat de pensioenfondsen die onder de maat presteerden, desnoods de pensioenuitkeringen verlaagden. Grote paniek brak uit in pensioenland. Een advertentie in de landelijke dagbladen moest de onrust beweren.

Malaise

Bpf Bouw heeft zich daarna langzaam aan de malaise kunnen onttrekken, maar kondigde in december wel aan dat de pensioenpremies omhoog gaan. “Wij hebben dit met pijn in het hart besloten”, verontschuldigden pensioenbestuurders Henk de Pagter (namens werkgevers) en John Kerstens (namens werknemers) zich in Bouwpensioen, het magazine voor pensioenfondsdeelnemers. “Helaas konden we niet anders. De financiële positie van het fonds bood geen ruimte voor een ander besluit.” Oorzaken waren de lage rente en de gestegen levensverwachting die een negatief effect hebben op de financiële positie.

Net als de werknemers worden ook gepensioneerden en oud-werknemers die nu in een andere branche werkzaam zijn, getroffen. Hun pensioen wordt deze maand niet opgehoogd. Daardoor loopt hun pensioen een achterstand in van 1,35 procent (de gemiddelde loonstijging in de bouw in 2010). In goede tijden is het pensioenfonds verplicht de achterstand binnen vijf jaar in te halen. De komende jaren moeten uitwijzen of dat haalbaar is.

Dat het pensioenfonds de pensioenuitkeringen en -aanspraken niet hoefde te verlagen werd door het fondsbestuur gebracht als “positief nieuws”. Een andere pleister op de wonde is dat Bpf Bouw van de vijf grootste pensioenfondsen het fonds is dat het beste presteert. Dat is echter op zijn vroegst volgend jaar te zien op de loonstrookjes.

Reageer op dit artikel