nieuws

‘Geen eisen aan gebruik koper, lood en zink’

bouwbreed

Gemeenten, provincies en waterschappen mogen geen eisen stellen aan de gangbare toepassingen van koper, lood en zink in de bouw. Loodslabben, zinken dakgoten en verzinkte hekwerken zijn toegestaan, volgens de Stichting Duurzaam Bouwmetaal.

De stichting maakt dat op uit antwoorden op veelgestelde vragen op de website van Senternovem, onderdeel het ministerie van Economische Zaken. “Na jaren van onzekerheid heeft het ministerie eindelijk duidelijkheid verschaft”, stelt de Stichting Duurzaam Bouwmetaal in zijn nieuwsbrief. Voorzitter Hans van Nieuwkoop: “De producenten van koper, lood en zink alsmede de verzinkers zijn bijzonder verheugd. De mededeling van het ministerie geeft overheden, maar ook leveranciers, architecten en consumenten de noodzakelijke duidelijkheid. Bouwmetalen passen in een duurzame samenleving.”

De Stichting Duurzaam Bouwmetaal benadrukt dat koper, lood en zink essentiële metalen zijn. Het leven op aarde is zonder deze metalen onmogelijk. “De emissies zijn geen probleem, behalve in uitzonderlijke gevallen, waarbij innovaties kunnen worden toegepast. De echte uitdaging is de beperking van de CO2-emissies, dat kan door het sluiten van de keten. Zink is een belangrijk voorbeeld: de zinkketen is praktisch gesloten, bijna alles komt aan het eind van de gebruiksfase terug”, aldus de Stichting Duurzaam Bouwmetaal. Koper, lood en zink scoren goed in de cradle to cradle-benadering van duurzaamheid.

Besluit Bodemkwaliteit

De antwoorden op veelgestelde vragen op de website van Senternovem betreffen het Besluit Bodemkwaliteit. Bouwmetalen vallen echter (nog) niet onder dat besluit. Senternovem: “Zolang bouwmetalen niet onder het Besluit Bodemkwaliteit vallen, zijn er geen redenen om eisen te stellen aan van bouwmetalen afstromend hemelwater. Hierbij moet worden gedacht aan zinken dakgoten en loodslabben, straatmeubilair en verzinkte vangrails. Een volledig zinken of koperen dak kan wel aanleiding zijn om eisen te stellen aan de lozing, met name als het hemelwater rechtstreeks wegloopt in de bodem of het oppervlaktewater.”

Senternovem vervolgt: “Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen op grond van de zorgplicht diverse beleidsinstrumenten toepassen om emissies van metalen uit de bouw zoveel mogelijk te voorkomen”, aldus Senternovem. “Een verbod op het gebruik van bouwmetalen kan echter alleen in een Provinciale Milieuverordering voor grondwaterbeschermingsgebieden.”

Beperkt

In de door de Stichting Duurzaam Bouwmetaal bedoelde bijzondere gevallen zijn een verbod op of eisen aan de toepassing van bouwmetalen dus wel mogelijk. Volgens Senternovem kan de emissie worden beperkt door het coaten van koper of zink. Thermisch verzinkt staal kan worden gepoedercoat. Het is ook mogelijk om bouwmetalen te vervangen door andere materialen, aldus Senternovem.

Reageer op dit artikel