nieuws

Duur inkopen

bouwbreed Premium

Goede bedoelingen zijn er zat

Zo wil de overheid launching customerzijn voor duurzaamheid. Hiervoor is een duurzaam inkoopbeleid gemaakt. Vele mensen zijn al jaren bezig om criteriadocumenten te maken voor aanbestedingen. Vol met goede bedoelingen, duurzaamheid is tenslotte toch een goede zaak waar inmiddels iedereen wel van overtuigd lijkt te zijn.
Vorige week is over het duurzaam inkoopbeleid door Actal een advies uitgebracht aan staatssecretaris Atsma. En wat blijkt? “Het duurzame inkoopbeleid van de overheid levert geen bijdrage aan het milieu, maar kost wel honderden miljoenen euro’s aan administratie- en uitvoeringskosten. Bovendien remt het innovatie en leidt het tot oneerlijke concurrentie. “
Criteriadocumenten blijken een ongeschikt instrument om recht te doen aan de complexiteit en veelzijdigheid van het begrip duurzaamheid. Ze worden in de praktijk gebruikt als afvinklijsten, waardoor een papieren werkelijkheid ontstaat. Er is een spanning tussen de innovatieve dynamiek en de statische criteriadocumenten.
Tja. Wie had dat nou nog niet bedacht? Het gebeurt vaker dat goede Haagse bedoelingen stranden in de uitvoering. Het doel is helder, maar de weg er naar toe wordt geplaveid met uitvoeringsgedoe. Regels, richtlijnen, criteria, controles, bewijzen. Het leidt tot bureaucratie die niet bijdraagt aan het doel.
Hoe moet de overheid zorgen voor een goed duurzaam inkoopbeleid in de bouw dat innovatie uitlokt? Heb aandacht voor de duurzaamheid en levensduur van het totaal, niet de deelproducten. Kijk naar het gebouw, de woning, de weg, niet alleen naar de stenen en het asfalt. Wees professioneel en vernieuwend in het opdrachtgeverschap, kijk verder dan de aanbestedingsfase. Goed opdrachtgeverschap start veel eerder: al bij de gebiedsontwikkelings- en planfase moet je vooruit denken aan de uitvoering én de beheer- en onderhoudsfase. Betrek de bouwsector in een vroeg stadium, zoek oplossingen samen. Ga uit van vertrouwen en dek goed af wat er gebeurt als dat wordt geschonden.

Directeur Vernieuwing Bouw

Reageer op dit artikel