nieuws

Corporaties redden massaal bouwprojecten

bouwbreed Premium

Corporaties hebben de afgelopen jaren op grote schaal woningbouwprojecten van bouwbedrijven overgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van Stec Groep.

In 2009 nam de helft van de ruim vierhonderd Nederlandse woningcorporaties woningen over van bouwbedrijven. In 2010 werd 43 procent van de volkshuisvesters bereid gevonden om woningen te kopen. Het gaat om woningen in aanbouw en opgeleverde woningen, waarvan de afzet veelal onzeker was. Voor bouwbedrijven is de verkoop aan corporaties vaak nodig om voldoende afnamegarantie te hebben om (door) te kunnen bouwen. “Vooral in 2009 was de druk op corporaties groot om woningen over te nemen. Corporaties werden overspoeld met aanbiedingen”, zegt Felix Sevenheck, adviseur bij de Stec Groep. Corporaties betalen meestal lagere prijzen voor de woningen. Meer dan de helft van de corporaties die de afgelopen jaren projecten overnamen, verwacht de komende jaren nog meer woningen van bouwers te gaan kopen. Hoeveel woningen er in 2009 en 2010 precies overgenomen zijn, is niet onderzocht.

Zelf hadden de corporaties ook afzetproblemen: 35 procent van de opgeleverde koopwoningen kreeg te maken met leegstand, blijkt uit het onderzoek. De woningen die wel verkocht werden, brachten niet veel op. Meer dan de helft van de corporaties maakte geen winst op koopwoningen, een op de vijf maakte zelfs verlies. Ongeveer 10 procent van de corporaties behaalt een positief resultaat van 10.000 euro of hoger per woning. Van de groep die winst maakt, houdt 15 procent onder de streep meer dan 20.000 euro per woning over.

Driekwart van de corporaties is actief op de koopwoningmarkt. Een op de vijf houdt zich er bewust afzijdig van. De meeste nieuwbouw (koop)woningen hebben een prijs tussen de 150.000 en 200.000 euro. Opvallend is dat slechts 20 procent van de nieuwbouwwoningen een prijs heeft onder de 150.000 euro. Deze categorie woningen zijn volgens Stec Groep betaalbaar voor huishoudens met een bruto inkomen tot 35.000 euro per jaar, de primaire doelgroep van de corporaties.

Reageer op dit artikel