nieuws

‘Bouw nog midden in de crisis’

bouwbreed Premium

De bouw lijkt de bodem te hebben bereikt, na twee jaren met een totaal productieverlies van 15 procent. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Verschillende belangenorganisaties hebben hun bedenkingen.

Bouwend
Nederland
waarschuwt voor optimisme. “Het lichtje aan het einde van
de tunnel is klein, ver weg en niet voor iedereen al zichtbaar”, aldus
voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland. Bij veel van de leden van de
brancheorganisatie staan de bedrijfsresultaten onder druk, zegt Brinkman.
“Regionaal zijn er zeer grote verschillen.”
Bouwend Nederland ziet in de groeiraming van het EIB nog geen aanleiding om te
concluderen dat de bouwsector uit de crisis is. “Integendeel. In het
regeerakkoord heeft de regering aangegeven te willen snijden in het eigen
apparaat, zonder daarbij kerntaken af te stoten. De bezuinigingsdrang van
gemeenten en andere lagere overheden laat echter een ander beeld zien.”

De
Aannemersfederatie
Nederland (AFNL)
is blij dat de productie gaat groeien. “Maar dit
herstel is natuurlijk marginaal”, aldus bestuurslid Gijs Buijs van de
Aannemersfederatie. “We zijn de afgelopen jaren vele procenten naar beneden
gegaan. Daar komt bij dat het nog zeker een half jaar gaat duren voordat er
stenen gestapeld kunnen worden en bedrijven iets van dit herstel merken. Vooral
de uitvoerende bouw zit nog middenin de crisis.”

De Vereniging voor
ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB)
is sceptisch over het
beeld dat de EIB schetst. “De indruk wordt gewekt dat het einde van de crisis in
zicht is”, zegt directeur Nico Rietdijk. “Wij zien dat anders. Ja, in 2010 zijn
er ook volgens onze cijfers meer woningen verkocht dan een jaar eerder, maar we
zitten nog altijd 40 á 50 procent onder het niveau van voor de crisis.” De NVB
verwacht dat er dit jaar 43.000 tot 45.000 nieuwe woningen opgeleverd worden.
Dat is zo’n 20.000 minder dat de 64.000 die het EIB becijferd. “Daarover zijn
Taco (Van Hoek, directeur EIB red.) en ik het al langer oneens. Laat ik zeggen
dat ik hoop dat het EIB gelijk heeft.”

Voorzitter John Kerstens van FNV
Bouw
is blij met de goede berichten, maar zegt nog weinig van de op
handen zijnde verbetering te merken. “Ik heb geen reden om te twijfelen aan de
cijfers van het EIB, maar onze bestuurders en advocaten maken op dit moment nog
overuren. Ontslagen zijn aan de orde van de dag. Maar dit nieuws duidt wel op
een omslagpunt. Wij gaan de komende tijd proberen om zoveel mogelijk vakmensen
voor de sector te behouden. De bouwsector bouwrijp maken voor de periode na de
crisis, zeg maar.”

De Bond van Nederlandse
architecten (BNA)
is er nog niet van overtuigd dat de crisis in de
bouw voorbij lijkt. “De realiteit is dat de architectenbranche er op dit moment
nog middenin zit”, stelt de brancheorganisatie. De BNA hoopt wel op herstel,
maar ziet hier nog niets van. “Het lichte herstel wat het EIB voorspelt voor de
jaren 2012-2015, sluit overigens aan op de uitkomsten van het onderzoek dat de
BNA door het EIB heeft laten doen. Hierin wordt de mogelijkheid aangegeven dat
er door herstel van de economie een tijdelijke opleving in de
woningbouwproductie kan ontstaan, wat te maken heeft met de inhaalvraag. Dat
gaat om vraaguitval tijdens de crisis, die in deze jaren alsnog gerealiseerd
wordt.”

Reageer op dit artikel