nieuws

Bodemverontreiniging versneld gesaneerd

bouwbreed Premium

Overijssel gaat 44 verontreinigde locaties versneld aanpakken

Die liggen in vijftien gemeenten. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Overijssel gezond kan leven en wonen. Daarom zullen wij er ook voor zorgen dat in 2015 alle locaties zijn aangepakt”, aldus gedeputeerde Theo Rietkerk. In 2007 heeft de provincie 603 locaties geïdentificeerd die hoognodig gesaneerd moeten worden. Verder onderzoek heeft nu 44 locaties boven water getild waar waarschijnlijk sprake is van gevaar voor de gezondheid.

Reageer op dit artikel