nieuws

Bevolkingskrimp en energietransitie kernpunten Eo Wijersprijsvraag 2011

bouwbreed

De jury van de Eo Wijersprijsvraag van de gelijknamige stichting heeft drie krimpregio’s genomineerd om door te gaan met de ontwerpprijsvraag. Dit jaar staan bevolkingskrimp, energietransitie en een meer leefbare omgeving centraal.

De krimpregio’s Kop van Noord-Holland, Eemsdelta en Veenkoloniën mogen hun voorstellen die zij bij de Eo Wijersstichting hebben ingediend verder uitwerken. In totaal hebben zes regio’s ingeschreven, maar de Waterpoort (West-Brabant), de Achterhoek en Noord-Limburg zijn ondanks hun – door de jury – geprezen kwaliteit afgevallen.

De Eemsdelta wordt door de jury als interessant betiteld. Enerzijds is in de regio sprake van een krimpende bevolking. Anderzijds wordt er enorm geïnvesteerd in Eemshaven en het gebied rond Delfzijl in onder meer energie. Niet voor niets krijgt het gebied de titel ‘stopcontact van Nederland’. Voor de werkgelegenheid is dat gunstig, maar door de krimp kan dat juist weer een extra probleem opleveren.

In de Veenkoloniën wordt op de krimp ingespeeld door juist veel aandacht te geven aan sociale activiteiten in het dorp om de leefbaarheid te vergroten. De Groningse regio kampt met leegloop. Tegelijkertijd biedt die leegloop juist ook weer kansen, afhankelijk van de volheid in de rest van Nederland.

De Kop van Noord-Holland zit weer met andere problemen. Van oudsher steunde Den Helder vooral op de marine die hoe langer hoe kleiner wordt. Daarnaast is er een grote agri-sector en offshore. Toch is de aantrekkingskracht niet groot. Kansen liggen er echter ook op het gebied van energie met het Energie Onderzoekscentrum in Petten om de hoek en de kansen voor windenergie in het bijzonder.

De jury buigt zich nu verder over de ingediende voorstellen. Eind april zullen een of twee regio’s worden aangewezen waar de prijsvraag zal worden gehouden. De jury heeft er bewust voor gekozen om de aanwijzing van de prijsvraagregio over de provinciale verkiezingen heen te tillen. Dat biedt nieuwe bestuurders de mogelijkheid nog eens te kijken naar de ingediende voorstellen. Verwacht wordt dan enkele tientallen teams van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en andere specialisten ruimtelijke ontwerpen voor de aangewezen regio(’s) gaan maken. De stichting verwacht daarbij dat zij antwoord geven op de uitdagingen van bevolkingskrimp en transitie naar het gebruik van duurzame energiebronnen.

Reageer op dit artikel